POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP) 2001
Regulamin rozgrywek lig wojewódzkich

1.

 Szczeblem bezpośrednio niższym po ligach centraInych (I, II i III liga) są ligi wojewódzkie.

2. 16 grup lig wojewódzkich tworzą i prowadzą Woj.ZBS obejmując rozgrywkami najlepsze drużyny z lig okręgowych działających na terenie danego województwa.
3. Organizacja ligi, jej liczebność, sposób gry (pojedyncze mecze czy zjazdy, cały sezon czy tylko rozgrywki finałowe na jesieni), sposób uwzględnienia spadkowiczów z III ligi przynależnych do danego województwa - pozostają w gestii WojZBS i działających na ich terenie TZBS.
4. Regulamin szczegółowy lig poszczególnych województw winien być zgodny z “Regulaminem rozgrywek lig centralnych DMP 2001”
5. Przyjęty system rozgrywek ligi wojewódzkiej w połączeniu z systemem rozgrywek lig okręgowych i klas niższych funkcjonujących w danym województwie składają WGiD Woj.ZBS do WGiK ZG nie później niż 30 dni po rozpoczęciu rozgrywek DMP 2001.
6. Rozgrywki finałowe ligi wojew. winny zakończyć się do 15 października 2001r.  W tym terminie należy zgłosić do WGiK ZG pierwszą trójkę drużyn w kolejności zajętych miejsc.
7. Mistrz każdej grupy awansuje bezpośrednio do III ligi.
8. Drużyny z m.2 grają  48.rozdaniowe mecze przeciwko drużynom z m.3 (z różnych grup!). Zwycięzcy meczu awansują, a przegrani grają między sobą (Też z różnych grup) kolejny mecz 48.rozdaniowy. Zwycięzcy tych meczów również awansują do III ligi.
9. Razem awans do III ligi uzyskuje 40 drużyn.
10. W meczach, o których mowa w pkt.8 przyznawane jest “carry-over”: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca w rankingu końcowym w swojej grupie. Jeżeli drużyny zajęły miejsca identyczne, to carry-over wynosi +0,1 dla drużyny z ligi wojew. województwa, w którym łącznie w rozgrywkach okręgowych (czyli bez drużyn I,II i III ligi) startowało w DMP’2001 więcej drużyn.
11. WGiK ZG wyznaczy organizatorów rozgrywek barażowych wg. pktu 8 i dokona podziału na 4.drużynowe grupy w terminie do 20.X.2001.
12.  WGiK ZG zastrzega sobie prawo dopuszczenia do dalszych gier tylko 1-2. drużyn z lig, które w łącznej rywalizacji całego sezonu nie będą miały co najmniej 16 drużyn na szczeblach okręgowym i wojewódzkim.
13. Termin rozegrania baraży:
·  26-27 października 2001r.
14. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS na zebraniu Zarządu w dniu 15.XII.2000r.

( - ) Andrzej Wachowski

( - ) Radosław Kiełbasiński
 I Wiceprezes PZBS Prezes PZBS