Regulamin

Indywidualnych Mistrzostw Polski (IMP)

w Brydżu Sportowym

 

 

 1. IMP – 2001 są imprezą otwartą rozgrywaną na zapis maksymalny, dwuszczeblowo: eliminacje i półfinały w grupach i finał na 44 zawodników. Kojarzenie min. 75%. Rozstawienie zawodników wg WK.
  1. Impreza zostanie rozegrana w ramach kongresu “Grand Prix” Warszawa w dn. 27 – 28 VIII 2001 roku w Warszawskim Klubie Tenisowym Mera, ul. Bohaterów Września 6 / 12. Za zajęcie czołowych miejsc zostaną przyznane punkty długofalowe, które będą liczone do klasyfikacji długofalowych i specjalnych Kongresu “Grand Prix” Warszawy. Zasady przyznawania punktów długofalowych zostaną opublikowane w regulaminie Kongresu.
  2. Celem IMP – 2001 jest wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji oraz wyłonienie indywidualnych mistrzów i wicemistrzów Polski w specjalnych kategoriach klasyfikacyjnych: do 1,5 WK i w kategorii 2 – 4 WK.
  3. Medale i nagrody w kategoriach specjalnych zostaną przyznane o ile w danej kategorii wystartuje min. 44 zawodników.
  4. W przypadku lokat dzielonych stosuje się przypisy Regulaminu Zawodów PZBS i MPB.
 2. Zawodnicy PZBS posiadający tytuł klasyfikacyjny arcymistrza lub arcymistrza międzynarodowego mają prawo do startu bezpośrednio w półfinale IMP 2001. Zgłoszenia do dnia 26 VIII 2001 do godz. 2000 przyjmuje organizator Kongresu Grand Prix Warszawy – Warszawski Związek Brydża Sportowego – w Biurze Kongresu.
  1. Eliminacje rozpoczną się w dniu 27 VIII o godz. 1000. Sesja eliminacyjna będzie grana w sekcjach 11 (13) stolików (Rainbow Movement). Rozstawienie na sekcje i linie wg WK. W pierwszej rundzie powielanie, każdy zawodnik rozegra 10 rund, po trzy rozdania w każdej, grane z pełnym wymieszaniem przy stoliku. Będą także obroty pudełek dla zapewnienia jak najlepszego zrównoważenia turnieju.
  2. Półfinał rozpocznie się w dniu 27 VIII o godz. 1700. Półfinał będzie rozgrywany równolegle na dwóch szczeblach:

Wyniku z eliminacji nie zalicza się w żadnym z ½ finałów.

  1. Finał rozpocznie się w dniu 28 VIII o godz. 1000.

22 PT – (miejsce)/2

Zawodnicy awansujący z półfinału B otrzymują punkty tak, jakby zajęli miejsca odpowiednio od 41 do 44 (tj. kolejno 1,5 PT, 1 PT, 0,5 PT, 0 PT).

 1. IMP zostaną rozegrane z użyciem kaset licytacyjnych, a finały z użyciem zasłon.
 2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kat. otwartej i kategoriach specjalnych otrzymają odpowiednio tytuły indywidualnych mistrzów i wicemistrzów Polski 2001 r. oraz medale.
 3. Opłata startowa w IMP 2001 wynosi:
  1. Do ulg mają prawo: kobiety, juniorzy i seniorzy.
  2. Zniżki nie kumulują się.
 1. W IMP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na sali gry oraz będą rygorystycznie stosowane kary za wykroczenia związane z kulturą gry.
  1. Wydział Gier ZG PZBS stanowi Komisją Odwoławczą IMP – 2001. Kaucja przy odwołaniu wynosi 50 zł.
  2. W IMP – 2001 obowiązują przepisy MPB, Regulaminu zawodów PZBS i innych regulaminów, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PZBS.
 3. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium ZG PZBS w dniu 7 lipca 2001r.

 

 

(-) Andrzej Wachowski

 

Wiceprezes PZBS

 

 

 

(-)Radosław Kiełbasiński

 

Prezes PZBS