Regulamin

Rozgrywek Kadrowych Kobiet 2002

 

 

 

 1. Rozgrywki kadrowe Kobiet 2002 mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy (Włochy – Salsomagiore, 15-29.VI.02) i inne renomowane zawody międzynarodowe, na które reprezentacja Polski będzie zaproszona.
 2. W rozgrywkach startować mogą zawodniczki zrzeszone w PZBS, którzy opłacą licencję kadrową na sezon 2002 w wysokości 10,-zł.
 3. Wykupiona licencja kadrowa jest także ważna w rozgrywkach kadrowych 2002r. open, seniorów, juniorów i akademików.

 4. Rozgrywki Kadry Kobiet 2002 odbędą się na trzech szczeblach (kadra selekcyjna, narodowa i szeroka reprezentacja):
 • 18 – 20. 01. 2002 r. – Kadra selekcyjna (KSK) – Warszawa,
 • 8 – 10. 03. 2002 r. – Kadra narodowa (KNK) – 12 par – Warszawa,
 • 26 – 28. 04 2002 r. – Szeroka Reprezentacja (SRK) – 6 par – mecz – kryterium Holandia – Polska – Starachowice.
 1. System rozgrywek
 • I kryterium (KSK):
 1. turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie) przeliczany na VP wg zasady: liczba rozdań w meczu x 1,5 = parzystej liczbie VP (zaokrąglenie zawsze w górę) możliwych do zdobycia (tabelka włoska).
 2. każda para z każdą,
 3. liczba rozdań 100-120
 4. do II kryterium awansuje pierwszych 11 par oraz dodatkowa para (z par uczestniczących w KSK) zaproponowana przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzona przez PREZYDIUM ZG.
 5. “carry over” do II i III kryterium wynosi 50%.
 • II kryterium (KNK) – 12 par:
 1. 11 meczów 10-rozdaniowych, każdy z każdym,
 2. turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie) przeliczany na VP 16:0 (tabelka włoska),
 3. do III kryterium awansuje 5 par oraz 1 dodatkowa (z par uczestniczących w KNK z miejsc 6-8), zaproponowana przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzona przez PREZYDIUM ZG.
 4. “carry over” do III kryterium wynosi 75%.
 • III kryterium (SRK):
 1. 6 par polskich i 6 par holenderskich,
 2. 12 meczów 10-rozdaniowych, każda para polska rozegra na każdą parę holenderską 2 mecze 10-rozdaniowe,
 3. turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie) przeliczany na VP 16:0 (tabelka włoska).
 1. Dwie pierwsze pary wchodzą do REPREZENTACJI KOBIET POLSKI na ME’2002. Trzecią parę powołuje ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego PZBS z par, które zajęły miejsca 3 – 4 w ogólnej klasyfikacji SRK.
 2. Obowiązek posiadania kart konwencyjnych; od KNK opisu systemu, od SRK karta w języku angielskim.
 3. Klasyfikacja wg Reg. Klasyfikacyjnego.
 4. Opłata startowa od zawodniczki w każdym z kryteriów Kadry Kobiet (na pokrycie kosztów organizacyjnych) wynosi: - na szczeblu selekcyjnym – 10,- zł, na szczeblu KNK i SRK – 20,- zł.
 5. Koszt zakwaterowania i organizacji SRK, a także organizacji KSK i KN ponosi ZG PZBS.
 6. Inne koszty ponoszą WZBS-y, TZBS-y, kluby i startujące zawodniczki.
 7. Selekcjoner: kol. Sławomir Latała (tel. 0-22 827 24 29 , kom 0501 162 924).
 8. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Komisja Kobieca PZBS (Irena Chodorowska – przewodnicząca, tel. (0-22) 842 50 54, e-mail: [email protected]).
 9. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 30.XI.2001 i wchodzi w życie od 1.XII.2001 roku.

 

Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński