Regulamin 


Rozgrywek Kadrowych OPEN 2002

obliczanie pekaeli
1. Rozgrywki kadrowe OPEN 2002 mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy (Włochy – Salsomagiore, 15-29.VI.02) i inne renomowane zawody międzynarodowe, na które reprezentacja Polski będzie zaproszona.
2. W rozgrywkach startować mogą zawodnicy zrzeszeni w PZBS, którzy opłacą licencję kadrową na sezon 2002 w wysokości 10,-zł (przy starcie na I szczeblu rozgrywek) lub 20,-zł (jeśli wystartują po raz pierwszy na szczeblu krajowym). 
Wykupiona licencja kadrowa jest także ważna w rozgrywkach kadrowych 2002r. kobiet, seniorów, juniorów i akademików.
3. Rozgrywki Kadry Open 2002 odbędą się na trzech szczeblach (lokalnym, rejonowym i krajowym):
  - 7. I. (poniedziałek) - Kryterium lokalne (KL), 
  - 19. I. (sobota) – Kryterium rejonowe (KR) w kilkunastu wytypowanych miejscach Polski,
  - 16-17. II. – Kryterium krajowe - Kadra Mistrzowska (KM) w 2-3 miejscach Polski,
  - 8-10. III. – Kadra narodowa (KN)  (w Starachowicach)
  - 12-14. IV. – Szeroka reprezentacja narodowa (SRP) – kryterium „każdy z każdym”. (w Starachowicach)
  - 26-28. IV. – SRP – 10 par – mecz-kryterium Holandia - Polska w Starachowicach,
4. Prawo startu od wyższych szczebli mają:
  - w KR – pary o łącznym WK nie mniejszym niż 8
  - w KM – pary o łącznym WK nie mniejszym niż 14,
  - w KN – pary o łącznym WK nie mniejszym niż 24,
  - w SRP – 3 pary brązowych medalistów Drużynowych ME 2001.
5. Organizatorem KL mogą być sekcje, kluby, okręgi i organizatorzy kotłów KMP. 
  5.1. Rozgrywki KL odbędą się w całej Polsce – 27-36 rozdań (rozegranych) obliczanych na impy z pułapem.
  5.2. Sprawozdania ze wszystkich kryteriów należy przesłać do ZG PZBS do dnia 10 stycznia 2002 roku z ewentualnym wnioskiem o przyznanie organizacji rozgrywek rejonowych.
  5.3. Do KR awansuje 25% (z zaokrągleniem w górę) startujących w KL.
6. Rozgrywki KR będą zorganizowane w kilkunastu wytypowanych ośrodkach i rozgrywane na dystansie ok. 60 rozdań.
  6.1. Prawo startu w KR mają:
  - Pary awansujące z KL (25%),
  - Pary mające uprawnienia (wg pkt.4) do startu w KR.
  6.2 Wyniki w KR będą obliczane podobnie jak w KL na impy z pułapem:
  6.3 Do KM awansuje nie więcej niż 25% ogółu startujących w KR.
7. Rozgrywki KM odbędą się w 2-3 ośrodkach, w 3 sesjach po 27-36 rozdań na tych samych rozdaniach. Gra na stołach z zasłonami.
  7.1. Prawo startu w KM mają:
  - Pary awansujące z KR,
  - Pary mające uprawnienia (wg pkt.4) startu w KM i które dokonają zgłoszenia (mailem, faksem lub pocztą) do biura ZG do dnia 31 stycznia 2002 roku.

  7.2. Wyniki w KM będą obliczane dwukrotnie:
 - na średnią lokalną (po regulaminowym odrzuceniu 25% skrajnych wyników) i przeliczanych na VP wg skali 25:0.
 - na średnią krajową obliczoną centralnie.
  7.3. Pierwsze 3 pary (wg punktacji lokalnej) w każdym kotle awansują bezpośrednio do KN
  7.4. Reszta awansujących do KN: wg łącznej krajowej listy wyników, z tym że łącznie awansuje do KN nie więcej niż 14 par, stanowiących nie więcej niż 20% ogółu startujących w KM.
8. Rozgrywki KN odbędą się „barometrem”, systemem „duży howell”, mecze 8-, 12- 16-rozdaniowe. 
  8.1. Prawo startu w KN mają:
 - Pary awansujące z KM,
 - Pary mające uprawnienia (wg pkt.4) do startu w KN i które dokonają zgłoszenia (na piśmie) do biura ZG do dnia 2.III.02.
 - Pary z KM proponowane przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzone przez Prezydium ZG.
  8.2. Pierwsze 6 par awansuje do SRP.
9. Do szerokiej reprezentacji Polski (10 par) powołane zostają:
 - 3 pary medalistów z DME 2001 - Teneryfa,
 - 6 par awansujących z KN,
 - 1 dodatkowa para z KN, zaproponowana przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzona przez Prezydium ZG.
  9.1. Pierwsze kryterium będzie rozegrane z udziałem 10 polskich par, systemem „duży howell”, mecze 16.rozdaniowe, wynik przeliczany na VP. 
  9.2. Drugie kryterium będzie „wielomeczem” z Holandią, w którym każda para polska zmierzy się z każdą parą holenderską w meczach 16.rozdaniowych (wynik przeliczany na VP).
  9.3. O ostatecznej klasyfikacji par zadecydują łączne wyniki obu kryteriów.
10. Dwie pierwsze pary wchodzą do REPREZENTACJI OPEN POLSKI na ME’2002. Trzecią parę powołuje ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego PZBS z par, które zajęły miejsca 3 – 5 w ogólnej klasyfikacji SR.
11. Obowiązek posiadania kart konwencyjnych; od KM opisu systemu, od KN karta w j.ang.
12. Klasyfikacja wg Reg. Klasyfikacyjnego.
13. Opłata startowa od zawodnika w każdym z kryteriów Kadry Open (na pokrycie kosztów organizacyjnych) wynosi: - na szczeblu lokalnym - 5,- zł, - na szczeblu rejonowym - 10,- zł i na szczeblu krajowym - 20,- zł
14. Koszt zakwaterowania i organizacji SR, a także organizacji KM i KN ponosi ZG PZBS. 
15. Inne koszty ponoszą organizatorzy, WZBS-y, TZBS-y, kluby i startujący zawodnicy. Apel o nie zawyżanie kosztów, by wpisowe na kryteria KL, KR i KM były jak najniższe.
16. Selekcjonerem jest kol. Wojciech Siwiec.
17. Głównym sędzią obliczeniowym jest kol. Jan Romański.
18. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 30.XI.2001 i wchodzi w życie od 1.XII.2001 roku.
Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński

 

 

Pkl-e w rozgrywkach kadrowych (open) 2002

Szczebel kadry

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

szeroka reprezentacja
- łączna

- kryterium

 

400

100

 

320

60

 

260

40

 

200

30

 

160

20

 

120

10

 

80

-

 

60

 

40

 

20

 

-

           

narodowa

200

170

150

140

130

120

110

100

90

80

75

70

65

60

55

50

*

mistrzowska

- łączna

- (**)

 

120

40

 

110

30

 

100

20

 

90

10

 

80

6

 

75

-

 

70

 

65

 

60

 

55

 

50

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regionalna (**)

20

14

10

6

4

2

1

                   

lokalna (**)

10

6

4

2

1

                       
* - dalej obniżka o 2, od 10 o 1

** - premia za czołowe miejsca w kotle