Regulamin

Rozgrywek Kadrowych Seniorów 2002

 

1. Rozgrywki kadrowe Seniorów 2002 mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy (Włochy – Salsomagiore, 15-29.VI.2002) i inne renomowane zawody międzynarodowe, na które reprezentacja Polski będzie zaproszona.
2. W rozgrywkach startować mogą zawodnicy zrzeszeni w PZBS, urodzeni nie później niż 15.06.1947 r., którzy opłacą licencję kadrową na sezon 2002 w wysokości 10,-zł. 
Wykupiona licencja kadrowa jest także ważna w rozgrywkach kadrowych 2002 r. w kategorii open i kobiet.
3. Rozgrywki Kadry Seniorów 2002 odbędą się na trzech szczeblach (kadra selekcyjna, narodowa i szeroka reprezentacja):
- 15 – 17. 02. 2002 r. – Kadra Selekcyjna Seniorów (KSS) – Warszawa, 
-  8 – 10. 03. 2002 r. – Kadra narodowa (KNS) – 12-16 par – Warszawa,
- 26 – 28. 04 2002 r. – Szeroka Reprezentacja Seniorów (SRS) – kryterium „każdy z każdym” – Starachowice. 
4. Prawo startu od wyższych szczebli mają:
- w KNS – pary o łącznym WK nie mniejszym niż 25,
- w SRS – 2 pary złotych medalistów Drużynowych ME 2001 (Klapper – Russyan i Wala – Wilkosz)
5. System rozgrywek
- I kryterium (KSS):
a) turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie) przeliczany na VP wg zasady: liczba rozdań w meczu x 1,5 = parzystej liczbie VP (zaokrąglenie zawsze w górę) możliwych do zdobycia (tabelka włoska).
b) każda para z każdą,
c) liczba rozdań 100-120
d) do II kryterium awansuje pierwszych 6-10 par oraz dodatkowo 2 pary zaproponowane przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzone przez PREZYDIUM ZG PZBS.
e) pozostałe pary uprawnione do startu w II Kryterium (KNS) to pary o łącznym WK nie mniejszym niż 25 (wg pkt. 4), które dokonają zgłoszenia (e-mailem, faxem lub pocztą) do biura ZG do dnia 25 lutego 2002 roku.
- II kryterium (KNS) – 12-16 par:
a) 11-15 meczów 8-10-rozdaniowych, każdy z każdym,
b) turniej na impy (odpada po jednym skrajnym zapisie) przeliczany na VP 12:0 (14-16 par) lub 16:0 (12 par), tabelka włoska,
c) do III Kryterium awansuje 7 par oraz 1 dodatkowa z par uczestniczących w KNS z miejsca 8-10 zaproponowana przez Kapitanat Sportowy i zatwierdzona przez PREZYDIUM ZG.
- III kryterium (SRS) –10 par: 
a) Do Szerokiej Reprezentacji Seniorów powołane zostają :
- 2 pary złotych medalistów z DME – Teneryfa 2001 r. zgodnie z punktem 4,
- 8 par z rozgrywek KNS.
b) System rozgrywek „każdy z każdym” – duży Howell mecze 16 rozdaniowe wynik przeliczony na VP w skali 25:0,
c) O ostatecznej klasyfikacji par zadecydują wyniki łączne z 9 rozegranych meczy.
6. Dwie pierwsze pary wchodzą do REPREZENTACJI SENIORÓW POLSKI na ME’2002. Trzecią parę powołuje ZG PZBS na wniosek Kapitanatu Sportowego PZBS z par, które zajęły miejsca 3 – 5 w ogólnej klasyfikacji SRS.
7. Obowiązek posiadania kart konwencyjnych; od KNS opisu systemu, od SRS karta w języku angielskim.
8. Klasyfikacja wg Reg. Klasyfikacyjnego.
9. Opłata startowa od zawodnika w każdym z kryteriów Kadry Seniorów (na pokrycie kosztów organizacyjnych) wynosi: - na szczeblu selekcyjnym - 10,- zł i na szczeblu KNS i SRS - 20,- zł
10. Koszt zakwaterowania i organizacji SRS, a także organizacji KSS i KNS ponosi ZG PZBS. 
11. Inne koszty ponoszą WZBS-y, TZBS-y, kluby i startujący zawodnicy.
12. Nadzór nad rozgrywkami z ramienia ZG PZBS pełni Wiceprezes ds. organizacyjnych kol. Włodzimierz Stobiecki (tel. 0-41 344 59 51, kom. 0502 312 820).
13. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 30.XI.2001 i wchodzi w życie od 1.XII.2001 roku.
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński