REGULAMIN SPORTOWO-ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W BRYDŻU SPORTOWYM

KRYNICA MORSKA, 29.05-02.06.2002

 
 1. Cel Mistrzostw:
  • wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzieży Szkolnej,
  • wyłonienie par do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów, które zostaną rozegrane w Torquay w dn. 7-17.07.2002,
  • obserwacja gry zawodników przez selekcjonera – trenera kadry juniorów celem wyłonienia utalentowanej młodzieży do centralnego szkolenia,
  • popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej.

   

  1. Uczestnicy
   1. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mogą startować uczniowie szkół dziennych wszystkich szczebli do rocznika 1982 włącznie. Wyjątkowo, ze względu na eliminacje do Mistrzostw Europy, dopuszcza się udział zawodników nie będących uczniami, urodzonych w 1982 roku lub młodszych.
   2. Wszyscy uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS (opłacone składki za 2002 rok).
   3. Wszystkich uczestników (dotyczy również opiekunów) obowiązuje przepis dotyczący dyscyplin olimpijskich, który na terenie Mistrzostw zakazuje spożywania alkoholu pod każdą postacią i palenia papierosów w miejscu rozgrywek.
   4. Na Mistrzostwa ustala się limit 110 par, z której to liczby na poszczególne województwa przyzna się limit wynikający z posiadanej ilości zarejestrowanych par juniorskich w danym województwie.
   5. Wszystkie ekipy muszą mieć na czas przejazdu i trwania zawodów opiekuna, który ukończył 21 lat, mianowanego przez WZBS lub dyrektora szkoły (ewentualnie Szkolnego Związku Sportowego / Uczniowskiego Klubu Sportowego).
   6. Opiekun winien posiadać kartę zgłoszeń wypełnioną wg poniższego wzoru:

     

    L.p.

    Imię i nazwisko

    Data i miejsce urodzenia

    Imię ojca i matki

    Adres i telefon

    Szkoła

    Klub

    Gmina / województwo

    Uwagi organizacyjne

    1.

           
           

           
           

     

    Opiekun:

     

    (imię i nazwisko, adres, telefon/fax, e-mail)

     

   7. Opiekun jest odpowiedzialny za punktualne przybycie swoich podopiecznych na poszczególne turnieje, ustala składy par i drużyn reprezentujących województwo.
   8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ubiór sportowy umożliwiający im wzięcie udziału w konkurencjach sportowych.

   

  1. System rozgrywek

  Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach bez względu na ilość zgłoszonych uczestników:

   • Turniej Par Open (trzy sesje eliminacyjne + trzy finałowe z udziałem 22 par),
   • Turniej Par Dziewcząt,
   • Turniej Drużynowy (drużyny 4-6 osobowe),
   • Turniej Par Mikstowych.
   1. Turniej drużynowy rozgrywany będzie na dochodzenie, mecze 6.rozdaniowe na punkty meczowe z przeliczeniem na VP wg skali 25:0 VP.

  Rozstawienie do rundy 1 – losowe, do 2 wg sumy WK poszczególnych teamów, do kolejnych rund (bez powtórzeń) – wg wyników z opóźnieniem 1 rundy.

  Rozstawienie do trzech ostatnich rund – według aktualnego wyniku. W dwóch ostatnich rundach mogą być powtórzenia.

  Dla rozróżnienia lokat dzielonych pomiędzy dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące kryteria:

    • łączne wyniki (w VP lub IMP) z wszystkich meczów rozegranych przeciwko sobie,
    • wyższe miejsce w poprzedniej rundzie.
   1. Skład par i drużyn uczestniczących w Mistrzostwach w trakcie trwania każdej konkurencji nie może ulec zmianie.
   2. We wszystkich konkurencjach obowiązuje wymóg posiadania karty konwencyjnej.
   3. W zawodach obowiązuje ostrzeganie przeciwników o licytowanych sztucznych odzywkach (alertowanie) do wysokości 3BA zgodnie z przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego.

   4. W zawodach obowiązuje całkowity zakaz stosowania systemów i otwarć wysoce sztucznych. Dopuszcza się otwarcie 2 karo – Wilkosza lub “Multi”.

   

  1. Współzawodnictwo województw, klubów i szkół

  W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej będzie prowadzona punktacja w kategoriach: województw, klubów i szkół oraz indywidualna według następujących zasad:

   1. Podstawą naliczenia punktów w kategoriach: województw, klubów i szkół jest suma punktów zdobytych przez dwie najlepsze zawodniczki i czterech zawodników we wszystkich konkurencjach Mistrzostw. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy nie muszą grać w drużynie (parze) z jednego województwa, klubu, czy też szkoły.

  Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą wg punktacji

  - w turniejach par – ilość startujących par z obniżką o dwa,

   • w turnieju drużynowym – podwojona liczba drużyn z obniżką o cztery.

  Premie za czołowe miejsca we wszystkich turniejach: 5 – 3 – 2 – 1.

   1. Zdobyte w poszczególnych konkurencjach punkty będą podstawą naliczenia punktów w punktacji indywidualnej.
   2. W wypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej województwa, kluby lub szkoły, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary w Turnieju Par Open, grającej w pełnym składzie wojewódzkim, klubowym lub szkolnym.
   3. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia spornych lokat (wg obowiązującego Regulaminu) a konieczności ich rozróżnienia (tylko w przypadku medali, pucharów i nagród rzeczowych), Sędzia Główny zarządza losowanie w obecności zainteresowanych.
  1. Sędziowie
   1. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz Regulamin Zawodów PZBS.
   2. Obsadę sędziowską zawodów wyznacza Komisja Sędziowska PZBS.
   3. Pełnomocnik Zarządu Głównego PZBS powołuje Komisję Odwoławczą złożoną z opiekunów / trenerów.
   4. Kaucja w przypadku odwołania wynosi 20 zł.
   5. Zobowiązuje się Sędziego Głównego do bezwzględnego nakładania kar za wykroczenia przeciwko etyce gry.
   6. Liczbę i czas trwania sesji oraz szczegółowy sposób rozgrywania poszczególnych konkurencji ustala Sędzia Główny.

   6. Nagrody

   1. Zwycięzcy Turnieju Par Open stanowią pierwszą parę reprezentacji Polski (trzy pary) na Drużynowe Mistrzostwa Europy do lat 20 w Anglii. Dwie pozostałe pary zostaną powołane na wniosek selekcjonera kadry w oparciu o następujące kryteria:
   • wyniki Turnieju Par Open ( jedna para z miejsc II-V )
   • ogólna ocena siły gry ( jedna para ).

  Reprezentację powołuje ZG PZBS.

   1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymują puchary i medale, za miejsca IV-VI dyplomy, a za zwycięstwo w Turnieju Pocieszenia puchary fundowane przez Prezesa Pomorskiego WZBS.
   2. Województwa, kluby, szkoły oraz najlepsi zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobędą trzy pierwsze miejsca w punktacjach długofalowych otrzymują puchary.

   Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego w dniu 30 stycznia 2002r.

   

  Wiceprezes PZBS Prezes PZBS
  ( - ) Andrzej Wachowski ( - ) Radosław Kiełbasiński

   

   

   

  RAMOWY PROGRAM

  MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW - MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

   

  I dzień

  (środa 29.05) do 10:30 - przyjazd ekip

  godz. 11:00 - Turniej Par Dziewcząt

  do 16:30 - przybycie pozostałych uczestników Mistrzostw

  godz. 16:30 - Otwarcie Mistrzostw

  godz. 17:00 - Turniej Par Open (eliminacje - 1 sesja)

  godz. 18:00 - konferencja techniczna dla opiekunów

  II dzień

  (czwartek 30.05) rano - Turniej Par Open (eliminacje - 2 sesja)

  po południu - Turniej Par Open (eliminacje - 3 sesja)

  III dzień

  (piątek 31.05) rano - Turniej Par Open (finał - 1 sesja)

  - Turniej Pocieszenia o Puchar Prezesa PWZBS - 1 sesja

  po południu - Turniej Par Open (finał - 2 sesja)

  - Turniej Pocieszenia o Puchar Prezesa PWZBS - 2 sesja

  po kolacji - Turniej Par Open (finał - 3 sesja)

  IV dzień

  (sobota 1.06) rano - Turniej Par Mikstowych

  - zawody sportowe

  - wycieczka do Kątów Rybackich

  (największy w Europie rezerwat kormoranów)

  po południu - Turniej Drużynowy - 1 sesja

  - spotkanie opiekunów / trenerów z Prezesem PZBS

  i przedstawicielami MENiS oraz Departamentu Sportu Dzieci i Młodzieży

  po kolacji - Turniej Drużynowy - 2 sesja

  V dzień

  (niedziela 2.06) rano - Turniej Drużynowy - 3 sesja

  godz. 12:30 - Zakończenie Mistrzostw

  godz. 13:30 - obiad

  godz. 14:30 - wyjazd zawodników

  godz. 17:00 - szkolenie reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa

  Europy w Londynie (udział biorą: 3 zakwalifikowane pary

  + 1 para rezerwowa); wykładowcy: S. Latała i M. Męcik

  VI dzień – tylko dla uczestników Drużynowych Mistrzostw Europy

  (poniedziałek 3.06) rano - szkolenie (specyfika gry drużynowej, wypełnianie kart

  konwencyjnych, międzynarodowe przepisy gry);

  wykładowcy: S. Latała i M. Męcik

  godz. 14:00 - obiad

  godz. 15:00 - wyjazd zawodników

   

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

   

  Termin Mistrzostw: 29.05-.02.06.2002

  Miejsce: Ośrodek Wczasowy “NEPTUN”

  82-120 Krynica Morska, ul. Gdańska 143

  tel. +55 247-61-81

  Zgłoszenia: Do dnia 20.05.2002 telefonicznie lub pisemnie do pracownika Biura Pomorskiego WZBS pod adres:

  Jacek Lasota, Pomorski WZBS w Gdańsku

  80-162 Gdańsk, ul. Uphagena 12 tel./fax +58 341 91 92

  e-mail: [email protected]

  Opłaty: Stawka za 1 osobodzień – 55 zł

  Płatność:

  - przelewem do dnia rozpoczęcia Mistrzostw na konto Ośrodka:

  Pani Teresa Figiel

  BG Oddział w Nowym Dworze Gdańskim

  nr konta: 116011292-66064-139-113

  - gotówką na miejscu w dniu rozpoczęcia Mistrzostw

  Zarząd Główny PZBS zrezygnował z pobierania opłat startowych.

   

  1. W “Dniu Sportu” planuje się organizację wycieczki autokarem do Kątów Rybackich.
  2. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu w dn. 28.05 (na koszt własny) lub dowiezienia ekip autokarem od dworca PKP (Gdańsk, Elbląg, Malbork) do miejsca zawodów po skontaktowaniu się z Dyrektorem Ośrodka Wczasowego “Neptun”, Panią Teresą Figiel do dnia 24.05.
  3. Dyrektorem Mistrzostw jest Janusz Maliszewski, tel. +22 641-38-36, tel. kom. 0605 655-382
  4. Pełnomocnikiem ZG PZBS jest Krzysztof Eustachiewicz – Wiceprezes PZBS, Przewodniczący Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży,
  5. tel. +58 551-88-68

  6. Sędzią Głównym jest Mirosław Męcik, Sędzia Międzynarodowy

  tel. domowy +58 556-41-17, tel. kom. 0501 345-741

   

  Wiceprezes ZG PZBS
  Przewodniczący Wydziału
  ds. Dzieci i Młodzieży PZBS

  (-) Krzysztof Eustachiewicz