REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW

W BRYDŻU SPORTOWYM

SZAMOTUŁY, 24-26.05.2002

 

 1. Celem Mistrzostw Polski Młodzików (MPM) jest popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej oraz wyłonienie najlepszych par i drużyn młodzieżowych.
 2. W Mistrzostwach Polski Młodzików mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w 1987 roku i młodsi, którzy są zrzeszeni w Polskim Związku Brydża Sportowego.
 3. Zawodnicy zamiejscowi muszą przyjechać na zawody z opiekunem, który ma ukończone 21 lat.
 4. Organizatorami Mistrzostw Polski Młodzików na zlecenie PZBS są:
  • Urząd Miasta Szamotuły,
  • Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • Uczniowski Klub Sportowy “Szamotulanin”.
  1. Zawody zostaną rozegrane w Hali Widowiskowo-Sportowej “Wacław” w Szamotułach.
  2. Uczestnicy Mistrzostw winni stawić się w dniu 23.05.2002 do godz. 20:00 w bursie szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach przy ul. Obornickiej 12.
  3. W miejscu zakwaterowania o godz. 20:00 przewiduje się kolację dla uczestników, a po jej zakończeniu o godz. 21:00 zostanie przeprowadzona konferencja techniczna dla opiekunów.

  4. Program Mistrzostw przewiduje rozegranie II-sesyjnego turnieju par
  5. oraz II-sesyjnego turnieju drużynowego (drużyny 4-6 osobowe).

   Czołowi zawodnicy w turnieju par i turnieju drużynowym otrzymają nagrody rzeczowe. Jeden zawodnik ma prawo do jednej nagrody rzeczowej.

   (W wypadku uzyskania przez zawodnika prawa do dwóch nagród rzeczowych, wybiera jedną wg własnego uznania.)

  6. W czasie konferencji technicznej przed rozpoczęciem Mistrzostw Polski Młodzików przedstawiciel PZBS wyłoni spośród opiekunów 3-osobową Komisję Odwoławczą, złożoną z opiekunów, którzy posiadają współczynnik klasyfikacyjny min. 4.0 (Mistrz Krajowy). Kaucja w przypadku złożenia odwołania wynosi 20zł
  7. Sposób rozegrania Mistrzostw (liczbę rozdań, ilość rund, rozstawienie par i drużyn, ustali Sędzia Główny przed rozpoczęciem gry.
  8. W zawodach obowiązuje zakaz stosowania otwarć wysoce sztucznych (dopuszczalne jest natomiast 2 karo Wilkosza)

  9. Dyrektorem Mistrzostw jest Jan Grygier (zgłoszenia do dnia 18.05.2002)
  10. tel. dom +61 292-09-29 tel. praca +61 292-00-71

  11. Pełnomocnikiem ZG PZBS jest Krzysztof Eustachiewicz

  tel. dom +58 551-88-68 tel. praca +58 341-91-92

  12. Sędziego głównego MP Młodzików wyznacza Komisja Sędziowska PZBS.

  13. W MP Młodzików mają zastosowanie prazepisy MPB oraz Regulamin Zawodów

  PZBS.

  14. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium ZG w dniu 30 stycznia 2002.

 

 

 

Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
( - ) Andrzej Wachowski  ( - ) Radosław Kiełbasiński