XLIV Mistrzostwa Polski Par 2001

PROKOM SOFTWARE

 Regulamin

 

 1. Założenia ogólne
 1. XLIV MPP 2001 PROKOM SOFTWARE (MPP) są imprezą otwartą dla zawodników zrzeszonych w PZBS.
 2. Organizatorem MPP jest Zarząd Główny PZBS.
 3. Pierwsze trzy pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski oraz awans do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Par (sierpień 2002). Refundacja kosztów wyjazdu uzależniona od przyznania środków przez UKFiS.
 4. MPP są rozgrywane na dwóch szczeblach – okręgowym oraz centralnym (finał).
 5. MPP na szczeblu okręgowym są rozgrywane na podstawie regulaminów uchwalonych przez odpowiednie instancje terenowe Związku; regulaminy te nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 6. Liczba par awansujących z poszczególnych województw uzależniona jest od liczby członków i obliczana jest wg wzoru: liczba członków okręgu podzielona przez 70 z zaokrągleniem w górę (np. 140 członków = 2 pary, 141 członków = 3 pary).
 7. Po zakończeniu rozgrywek na szczeblu okręgowym, organizatorzy rozgrywek proszeni są o przesłanie zweryfikowanych wyników finałów, które stanowią podstawę do awansu do finału centralnego, w terminie do 8 listopada 2001 do Biura ZG PZBS (fax, mail, poczta).
 8. Finał centralny MPP rozegrany zostanie w dniach 16-18 listopada 2001 w Starachowicach.
 9. Oprócz par awansujących ze szczebla okręgowego, do startu w finale MPP mają prawo:
 1. trzy pary medalistów MPP-2000,
 2. pary o sumie WK minimum 19, w których każdy z zawodników posiada co najmniej tytuł mistrza międzynarodowego – zgłoszenia do Biura ZG PZBS do 8 listopada (fax, mail, poczta),
 3. pary z listy rezerwowej organizatora.

 

 1. Założenia sportowe

 

 1. MPP są rozgrywane na zapis maksymalny.
 2. Finał centralny MPP składa się z dwóch etapów:
 1. eliminacje – 4-5 sesji po 22-30 rozdania każda, do finału awansuje 28 par,
 2. ścisły finał “każdy z każdym” po 2 rozdania, systemem “barometr”, na zasłonach.
 1. Do klasyfikacji ścisłego finału będą zaliczone wyniki z eliminacji wg wzoru: końcowy procent uzyskany z eliminacji pomnożony przez 702 PT.
 2. W obu etapach obowiązuje zasada zróżnicowania lokat dzielonych w przypadku miejsc awansowych lub medalowych.
 3. W MPP nie wolno grać systemami wysoce sztucznymi oraz konwencjami typu "brązowa nalepka" (zabronione również 2¨ Wilkosza).
 4. Skład osobowy par uczestniczących w MPP nie może ulec zmianie.
 5. Dla pozostałych par w czasie finału rozegrany zostanie ogólnopolski dwusesyjny turniej par.

 

 1. Założenia końcowe

 

 1. W MPP obowiązują MPB, regulamin zawodów oraz przepisy EBL chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 2. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny.
 3. WGiK ZG PZBS powoła Komisję Odwoławczą MPP, której rozstrzygnięcia będą ostateczne.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PZBS.
 5. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium ZG PZBS w dniu 4.10.2001.

IV. Sprawy organizacyjne

 

 1. MPP odbędą się w Starachowicach w dniach 16-18.11.2001r. Początek zawodów – piątek godz. 11.30. Potwierdzenie udziału uczestników do godz. 11.00 (konieczność rozstawienia par).
 2. Miejsce rozgrywek: hotel “Senator”, Starachowice, ul. Krywki 18.
 3. Harmonogram gry: piątek, g.11.30 – początek eliminacji, sobota, g.16.00 – finał I sesja, niedziela g.9.00 – finał II sesja. OTP – sobota, g.16.30 – I sesja, niedziela, g.9.00 – II sesja.
 4. Wpisowe do MPP wynosi 60 zł od zawodnika. Juniorzy, kobiety, seniorzy (od 60 lat) mają 50% zniżki. Zniżki nie kumulują się.
 5. OTP są imprezą otwartą. Pary z eliminacji (w nie zmienionym składzie) uczestniczą bez wpisowego. Wpisowe dla pozostałych par wynosi 30 zł od zawodnika. Zniżki jak w pkt. III.3.
 6. W OTP oprócz nagród regulaminowych zwycięska para otrzyma dwa puchary Prezesa PZBS.
 7. Zakwaterowanie i wyżywienie osobodzień w pokoju 1-osobowym 120,00 zł (śniadanie(stół szwedzki), obiad, kolacja) osobodzień w pokoju 2-osobowym 110,00 zł.

Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia dla gości mieszkających w innych hotelach:

śniadanie - stół szwedzki 15,00zł, obiad 25,00zł, kolacja 15,00 zł.

Uwaga - bardzo ważne!!!

Prosimy dokonywać rezerwacji z dużym wyprzedzeniem - liczba miejsc ograniczona

tel/fax 41/274-03-90

lub [email protected]

dodatkowe informacje na stronie www.hotel-senator.com.pl

W przypadku braku miejsc w naszym hotelu zapewniamy zakwaterowanie na terenie Starachowic

 

(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes PZBS Prezes PZBS

 

Zasady udziału       Dojazd i Zakwaterowanie