45. Mistrzostwa Polski Par 2002

 Regulamin

 1. Założenia ogólne
 1. XLV MPP 2002 są imprezą otwartą dla zawodników zrzeszonych w PZBS.
 2. Organizatorem MPP jest Zarząd Główny PZBS.
 3. Pierwsze trzy pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski oraz wyjazd na koszt PZBS na Mistrzostwa Europy Par Open w Menton.
 4. MPP są rozgrywane na dwóch szczeblach – wojewódzkim oraz centralnym (finał).
 5. MPP na szczeblu wojewódzkim są rozgrywane na podstawie regulaminów uchwalonych przez WZBS-y; regulaminy te nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 6. Liczba par awansujących z poszczególnych województw uzależniona jest od liczby członków i obliczana jest wg wzoru: liczba członków okręgu podzielona przez 60 z zaokrągleniem w górę (np. 120 członków = 2 pary, 121 członków = 3 pary). Szczegółowy wykazzałącznik 1.
 7. Po zakończeniu rozgrywek na szczeblu okręgowym, Zarządy WZBS proszone są o przesłanie zweryfikowanych wyników finałów w terminie do 15 listopada 2002 do Biura ZG PZBS, fax: (0….22) 827 34 88 , mail: [email protected], lub [email protected], poczta.
 8. Finał centralny MPP rozegrany zostanie w dniach 22-24 listopada 2002 w Starachowicach
 9. Oprócz par awansujących ze szczebla okręgowego, do startu w finale MPP mają prawo:
 1. trzy pary medalistów MPP-2001,
 2. pary o sumie WK minimum 24 – zgłoszenia do Biura ZG PZBS do 8 listopada (fax, mail, poczta),
 3. pary z listy rezerwowej organizatora.
 1. Założenia sportowe
 1. MPP są rozgrywane na zapis maksymalny.
 2. Finał centralny MPP składa się z dwóch etapów:
 1. eliminacje – 80-100 rozdań, do finału awansuje 28 par,
 2. ścisły finał “każdy z każdym” po 2 rozdania, systemem “barometr”, na zasłonach.
 1. Do klasyfikacji ścisłego finału będą zaliczone wyniki z eliminacji wg wzoru: końcowy procent uzyskany z eliminacji razy 702 PT (czyli carry-over 50% z eliminacji).
 2. W obu etapach obowiązuje, w przypadku miejsc awansowych lub medalowych, zasada zróżnicowania lokat dzielonych.
 3. W MPP nie wolno grać systemami wysoce sztucznymi oraz konwencjami typu "brązowa nalepka" (zabronione również 2¨ Wilkosza).
 4. Skład osobowy par uczestniczących w MPP nie może ulec zmianie.
 5. Dla pozostałych par w czasie finału rozegrane zostanie dwusesyjny OTP.
 1. Założenia końcowe
 1. W MPP obowiązują MPB, regulamin zawodów oraz przepisy EBL chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 2. Wszystkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie turnieju (również nie objęte niniejszym regulaminem) rozstrzyga sędzia główny.
 3. WGKiE ZG PZBS powoła Komisję Odwoławczą MPP, której rozstrzygnięcia będą ostateczne.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PZBS.
 5. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 5.09.2002.
 1. Sprawy organizacyjne
 1. MPP odbędą się w Starachowicach 22-24.11.2002r. Początek zawodów – piątek godz. 11.30. Potwierdzenie udziału uczestników do godz. 10:30 (konieczność rozstawienia par).
 2. Miejsce rozgrywek: (Hotel “Senator”, Starachowice, ul. Krywki 18, tel/fax (0...41) 2740390, mail [email protected].
 3. Harmonogram gier: piątek, g.11.30 – początek eliminacji; sobota, g.16.00 – finał I sesja; niedziela g. 9.00 – finał II sesja. OTP- sobota, g.16.30 – I sesja, niedziela g.9.00 – II sesja.
 4. Wpisowe do MPP wynosi 60 zł od zawodnika. Juniorzy, kobiety, seniorzy (od 60 lat) mają 50% zniżki. Zniżki nie kumulują się.
 5. OTP jest imprezą otwartą. Pary z eliminacji (w niezmienionym składzie) uczestniczą bez wpisowego. Wpisowe dla pozostałych par wynosi 30 zł od zawodnika. Zniżki jak wyżej.
 6. W OTP oprócz nagród regulaminowych, zwycięska para otrzyma dwa puchary Prezesa PZBS.
 7. Zakwaterowanie: hotel “Senator”, Starachowice, ul. Krywki 18, tel/fax (0...41) 2740390, mail [email protected].
 8. Sędzią głównym zawodów mianuje się kol. Sławomira Latałę

Centrum Obliczeniowym kieruje Jan Romański.

(-) Andrzej Wachowski  (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes  Prezes

 

Załącznik 1 

Członkowie PZBS - liczba awansów z WZBS

Lp

WZBS

Liczba członków

Liczba par do MPP2002 (wyliczenie)

Liczba par  do MPP2002

1

Mazowiecki

907

15.12

16

2

Śląski

654

10.90

11

3

Dolnośląski

570

9.50

10

4

Wielkopolski

581

9.68

10

5

Lubuski

539

8.98

9

6

Kujawsko-Pomorski

403

6.72

7

7

Pomorski

370

6.17

7

8

Warmińsko-Mazurski

346

5.77

6

9

Łódzki

328

5.47

6

10

Małopolski

319

5.32

6

11

Zachodnio-Pomorski

273

4.55

5

12

Podkarpacki

210

3.50

4

13

Opolski

141

2.35

3

14

Podlaski

144

2.40

3

15

Świętokrzyski

156

2.60

3

16

Lubelski

178

2.97

3

Razem

6119

101.98

109