Regulamin

Mistrzostw Polski Par
na punkty meczowe w 2001r.

 1. Mistrzostwa Polski Par (MPPImp) organizowane przez ZG PZBS i Podlaski ZBS są imprezą mającą na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji brydżowej.
 2. MPPImp są imprezą otwartą wyłącznie dla par złożonych z zawodników zrzeszonych w sezonie 2001 w PZBS.
 3. Na wszystkich szczeblach rozgrywek stosuje się obliczanie wyników wg metody Butlera (średnia z ca 50% zapisów) .
 4. W MPPImp obowiązują ograniczenia stosowania sztucznych i wysoce sztucznych (HUM) systemów licytacyjnych, zgodne z ograniczeniami EBL.
 5. MPPImp zostaną rozegrane w dniach 15-16.09.2001 w Supraślu (10 km od Białegostoku, dojazd MPK,PKS), w Ośrodku Wypoczynkowym KNIEJA (al.Niepodległości 6). Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu.
 6. Początek zawodów w sobotę, 15.09 o godzinie 1100.
 7. MPPImp składają się z:
 • eliminacji (2 sesje)
  I sesja - 15.09 godz.1100
  II sesja – 15.09. godz. 16.30
 • finału dla najlepszych 16 par z eliminacji - 16.09 godz. 9.30

Dla par, które nie awansowały do finału oraz dla chętnych par nie startujących w eliminacjach zorganizowany będzie w niedzielę turniej pocieszenia.

 1. Każda para startująca w MPP’2001 obowiązana jest posiadać kartę konwencyjną wzoru EBL w 2 egz.
 2. Wysokość opłaty startowej w eliminacjach wynosi 20,-zł od zawodnika. Juniorzy, kobiety, seniorzy mają 50% zniżki. Zniżki nie kumulują się. Zawodnicy, którzy awansują do finału uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 20,- zł (ze zniżkami jak wyżej). Wpisowe do turnieju pocieszenia ustali organizator imprezy.
 3. W czasie zawodów powołana zostanie Komisja Odwoławcza, której decyzje będą ostateczne. Wysokość kaucji przy odwołaniu wynosi 40,-zł.
 4. Zawodnicy par, które zajmą trzy pierwsze miejsca w ścisłym finale MPPImp otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na rok 2001, medale oraz puchary ufundowane przez organizatora.
 5. Pełnomocnikiem ZG do spraw organizacyjnych MPPImp jest Andrzej Mer. Sędzią głównym zawodów mianuje się kol.Józefa Pankiewicza.
 6. W MPPImp obowiązują przepisy MPB, regulaminy PZBS, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 7. Regulamin zatwierdzono na zebraniu ZG PZBS w dniu 21.08.2001.

 

(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes  Prezes