Mistrzostwa Polski Par
na punkty meczowe  2002

 

Regulamin

1. Mistrzostwa Polski Par na punkty meczowe (MPPImp), organizowane przez ZG PZBS i Podlaski WZBS, są imprezą mającą na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji brydżowej. 
2. MPPImp są imprezą wyłącznie dla par złożonych z zawodników zrzeszonych w PZBS i mających opłacone składki za rok 2002.
3. Na wszystkich szczeblach rozgrywek stosuje się obliczanie wyników wg metody “Cavendish uśredniony”.
4. W MPPImp obowiązują ograniczenia stosowania wysoce sztucznych (HUM) systemów licytacyjnych, zgodne z ograniczeniami EBL.
5. MPPImp zostaną rozegrane w dniach 14-15.09.2002 w Wasilkowie (6 km od Białegostoku, kierunek na Kuźnicę), w hotelu "Nad Zalewem" (ul.Białostocka 94, tel. (85) 718 52 40). Zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu.
6. Początek zawodów w sobotę, 14.09 o godzinie 10.30. Zawodnicy winni posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską (nowy wzór). Jej brak powoduje zwiększenie wpisowego o 50% i utratę prawa do ulg.
7. Wysokość opłaty startowej wynosi 25,-zł od zawodnika od każdej sesji. Juniorzy, kobiety, seniorzy płacą 15,-zł. Zniżki nie kumulują się. 
8. Każda para startująca w MPPImp obowiązana jest posiadać kartę konwencyjną w 2 egz. 
9. MPPImp składają się z:
  • eliminacji (2 sesje, po 30-32 rozdania)
    I sesja - 14.09. godzi 11:00
    I sesja - 14.09. godzi 16:30
  • finału dla najlepszych 16 par (howell, na zasłonach) - 15.09. godz. 9:30.


10. Zawodnicy par, które zajmą trzy pierwsze miejsca w ścisłym finale MPPImp otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na rok 2002, medale oraz, od Podlaskiego WZBS, puchary.
11. Dla par, które nie awansowały do finału oraz dla par niestartujących w eliminacjach zorganizowany będzie w niedzielę turniej par. Wpisowe 20,-zł od zawodnika. Ulgi regulaminowe. 60% na nagrody.
12. W czasie zawodów powołana zostanie Komisja Odwoławcza, której decyzje będą ostateczne. Wysokość kaucji przy odwołaniu wynosi 50,-zł. 
13. Pełnomocnikiem ZG do spraw organizacyjnych MPPImp jest Andrzej Mer ((85)...741 49 75). 
14. Sędzią głównym zawodów mianuje się kol. Jana Romańskiego.
15. W MPPImp obowiązują przepisy MPB, regulaminy PZBS, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
16. Regulamin zatwierdzono na zebraniu ZG PZBS w dniu 31.07.2002r.


(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński
Wiceprezes Prezes