Regulamin

XXXXIII Mistrzostw Polski Par Mikstowych 2001

w Brydżu Sportowym

 

 1. Mistrzostwa Polski Par Mikstowych (MPPM) organizowane w 2001 roku są imprezą mająca na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji brydżowej oraz stanowią eliminację na Mistrzostwa Europy Par Mikstowych w Ostendzie (16 – 22 III 2002 roku).
  1. W MPPM – 2001 mogą startować wyłącznie przy składające się z zawodników zrzeszonych w PZBS.
 2. Impreza zostanie rozegrana w ramach kongresu “Grand Prix” Warszawa w dn. 24 i 26 VIII 2001 roku w Warszawskim Klubie Tenisowym Mera, ul. Bohaterów Września 6 / 12. Za zajęcie czołowych miejsc zostaną przyznane punkty długofalowe, które będą liczone do klasyfikacji długofalowych i specjalnych Kongresu “Grand Prix” Warszawy. Zasady przyznawania punktów długofalowych zostaną opublikowane w regulaminie Kongresu.
  1. MPPM 2001 są rozgrywane w dwóch sesjach eliminacyjnych i dwóch sesjach finałowych dla 28 najlepszych par z eliminacji.
  2. Eliminacje rozegrane zostaną:
  1. Finał – 28 par, każdy z każdym po 2 rozdania odbędzie się w dniu 26 VIII 2001 r., początek godz. 1000.
  2. “Carry over”: procent z eliminacji, traktowany będzie jako wynik jednej (zerowej) sesji finałowej.
  3. W MPPM – 2001 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na sali gry. Gra z użyciem kaset licytacyjnych, a finały z użyciem zasłon.
  4. W MPPM – 2001 stosuje się obliczanie wyników na zapis maksymalny.
  5. W MPPM obowiązują ograniczenia stosowania wysoce sztucznych systemów licytacyjnych (HUM). Każda para winna posiadać kartę konwencyjną wzoru EBL w dwóch egzemplarzach.
 1. Wysokość opłaty startowej ustala się na 30 zł od zawodniczki i 60 zł od zawodnika (juniorzy, seniorzy oraz młodzież szkolna – ważna legitymacja szkoły dziennej – mają 50 % zniżki) – zniżki nie kumulują się.
  1. Wysokość kaucji w razie złożenia odwołania wynosi 60 zł.
 2. Zawodnicy par, które zajmą trzy pierwsze miejsca w finale MPPM – 2001 otrzymają tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na rok 2001 w tej konkurencji oraz otrzymają medale.
  1. Pierwsze cztery pary uzyskają nominację na reprezentantów Polski na Mistrzostwa Europy Par i Teamów Mikst w 2002 roku w Ostendzie. Koszt wyjazdu tych par refunduje Zarząd Główny PZBS.
  2. ZG może powołać do reprezentacji Polski na MEPiT Mikst pary jadące na koszt własny o ile spełniają kryteria sportowo – etyczne. Termin zgłoszeń do 31 I 2002 roku.
 3. Pełnomocnikiem ZG PZBS ds. MPPM – 2001 jest kol. Sławomir Latała, który powoła Komisję Odwoławczą MPPM – 2001 zgodnie z par. 29 Regulaminu Zawodów PZBS.
  1. W rozgrywkach MPPM – 2001 maja zastosowanie przepisy MPB, Regulaminu Zawodów PZBS oraz inne przepisy, które mogą mieć zastosowanie w mistrzostwach, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszym regulaminem.
  2. W MPPM – 2001 w przypadku czołowych lokat dzielonych (punktowych, medalowych) obowiązuje zasada zróżnicowania tych lokat w oparciu o przepis 67 Regulaminu Zawodów PZBS.
 4. Wydział Gier ZG PZBS działa jako II instancja odwoławcza MPPM – 2001.
 5. Interpretacja regulaminu MPPM – 2001 należy do Zarządu Głównego PZBS.
 6. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium ZG PZBS w dniu 7 lipca 2001r.

 

 

(-) Andrzej Wachowski

 

Wiceprezes PZBS

 

 

 

(-)Radosław Kiełbasiński

 

Prezes PZBS