Polski Związek Brydża Sportowego

 

Regulamin

X Mistrzostw Polski Teamów
na dochodzenie obliczanych Systemem Pattona

 

 

1. MPTP 2001 r. są organizowane przez ZG wspólnie z OZBS w Gdańsku.

1.1. MPTP mają charakter otwarty dla członków PZBS, a ich celem jest popularyzacja brydża i wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji brydżowej.

1.2. MPTP zostaną rozegrane w dniach 27 i 29 lipca w Sopocie w ramach 41 Kongresu Bałtyckiego w Auli Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121. Początek zawodów w dniu 27.VII.2001 o godz 17.00. Odprawa kapitanów drużyn o godz. 16.30.

2. W MPTP startują teamy 4-osobowe. Nie dopuszcza się możliwości zastępstw.

2.1.Każdy z uczestniczących w MPTP teamów zostaje zaliczony do jednego z trzech poziomów klasyfikacyjnych (tzw. kategorii):

2.2. Tytuły, medale oraz pkl nie kumulują się.

 1. MPTP są rozgrywane systemem włoskim (na dochodzenie), 14 rund (66 rozdań):

3.1. Rozstawienie do pierwszej rundy według WK - team o najwyższej sumie WK spotka się z teamem o najniższej sumie WK na pierwszym stole, itd. W przypadku równej sumy WK decyduje losowanie.

 1. W rundzie 2 zestawienie teamów w/g wyników rundy 1.
 2. W rundach 3-9 zestawienie teamów odbywa się wg zasady: z poślizgiem o jedną rundę, bez powtórzeń.
 3. W rundach 10-14 w/g wyniku z poprzedniej rundy.
 4. W rundach 13 i 14 dokładnie wg wyniku.
 5. Sędzia główny, w uzgodnieniu z Prezesem OZBS Gdańsk, określi i ogłosi szczegóły dotyczące strony technicznej zawodów.

4. Wyniki meczów między teamami obliczane są w punktach turniejowych Pattona (PT) za rozdania i saldo.

4.1. Za wygranie rozdania różnicą większą niż 10 punktów zapisowych team otrzymuje 2 PT, za zremisowanie (różnica punktów zapisowych nie większa niż 10) 1 PT.

4.2. Teamy otrzymują PT za saldo (różnica sum wszystkich uzyskanych przez teamy punktów zapisowych liczona w procentach względem większej sumy) w/g zasady:

4:0 - saldo większe niż 33 1/3 %

3:1 - saldo większe niż 10 % i nie większe niż 33 1/3 %

2:2 - saldo nie większe niż 10 %

6:0 - saldo większe niż 50 %

5:1 - saldo większe niż 33 1/3 % i nie większe niż 50 %

4:2 - saldo większe niż 10 % i nie większe niż 33 1/3 %

3:3 - saldo nie większe niż 10 %

 1. Team może uzyskać w meczu: maksymalnie 12 PT w rundzie eliminacyjnej oraz 18 PT w rundzie finałowej.
 2. W przypadku pauzy team otrzymuje 8 PT w rundzie eliminacyjnej lub 12 PT w rundzie finałowej. Walkower: 12 PT - eliminacje, 18 PT - finał. Rozegranie meczu na tych samych liniach: 3:3 PT - eliminacje, 5:5 PT - finał.

5. MPTP są rozgrywane przy pomocy kaset licytacyjnych, a na pierwszych trzech stołach z zastosowaniem zasłon stolikowych.

5.1. W MPTP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe.

5.2. Każda para ma obowiązek posiadać dwie kompletnie wypełnione karty konwencyjnej.

 1. W przypadku stosowania systemów wysoce sztucznych (HUM w/g definicji EBL) para ma obowiązek posiadać dodatkowo szczegółowy opis systemu i dostarczyć go sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Team, którego chociaż jedna para stosuje system wysoce sztuczny, zajmuje miejsca przy stole PIERWSZY.
 3. Sędzia ma obowiązek zakazania stosowania systemu wysoce sztucznego parze nie posiadającej rzetelnie wypełnionej karty konwencyjnej i szczegółowego opisu systemu.

6. Zawodnicy teamów, które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji OPEN mistrzostw zdobywają tytuły mistrzów (wicemistrzów) Polski w tej konkurencji na rok 2001 oraz otrzymują medale i pkl zgodnie z regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS. Warunkiem uzyskania medali i tytułów jest udział w zawodach minimum 11 teamów. W przypadku udziału mniej niż 11 teamów zawody tracą rangę Mistrzostw Polski i uzyskują rangę Mistrzostw PZBS (medale nie przysługują).

6.1. Zawodnicy (członkowie PZBS) trzech najlepszych teamów zaliczonych do kategorii II i III zdobywają tytuły mistrzów (wicemistrzów) Polski w danej kategorii na rok 2001 oraz otrzymują medale i dodatkowe pkl, pod warunkiem udziału 11 teamów w danej kategorii.

6.2. Medalowe lokaty dzielone muszą być różnicowane.

7. Zarząd OZBS Gdańsk ustala szczegóły organizacyjne MPTP, w tym wysokość wpisowego.

 1. Członkowie PZBS (ważna książeczka zawodnicza) korzystają z ulgi w opłatach startowych: 50% dla kobiet, seniorów (ukończone 60 lat) oraz juniorów. Ulgi nie kumulują się.
 2. Pełnomocnikiem ZG PZBS ds. IX MTP jest prezes OZBS Gdańsk, kol. Józef Pochroń.
 1. Obsadę sędziowską MPTP wyznaczy Prezes OZBS Gdańsk, w uzgodnieniu z Wydziałem Sędziowskim ZG PZBS .

8.1.Prezes OZBS Gdańsk powoła (na podstawie par. 29 Reg. zawodów) Komisję Odwoławczą Mistrzostw do rozpatrywania odwołań sportowych. Wysokość kaucji przy odwołaniu wynosi 100zł.

 1. Podczas MPTP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na sali gry. Organizator wydzieli specjalne miejsce na palarnię.

9.1. Sędziowie mają obowiązek nakładać kary i grzywny za wykroczenia przeciwko zakazowi palenia oraz za wykroczenia przeciwko dobrym obyczajom i kulturze gry.

10. W MPTP obowiązują przepisy MPB, regulaminy PZBS i uchwały ZG PZBS.

10.1.Interpretacja regulaminu MPTP należy do Prezydium ZG PZBS.

10.2.Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium ZG PZBS w dniu 7 lipca 2001 r.

 

(-) Andrzej Wachowski

 

Wiceprezes PZBS

 

 

(-) Józef Pochroń

Prezes OZBS Gdańsk

(-)Radosław Kiełbasiński

 

Prezes PZBS