REGULAMIN

IX Drużynowych Mistrzostw Polski
Szkół i Okręgów Szkolnych

Uczestnictwo

1.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Szkół i Okręgów Szkolnych są imprezą otwartą, której celem jest wyłonienie mistrzów i wicemistrzów w 2001 roku oraz wytypowanie najbardziej uzdolnionej młodzieży do centralnego szkolenia.

2.

Organizatorami IX Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół i Okręgów Szkolnych jest Polski Związek Brydża Sportowego.

3.

Drużyna składa się z 4-6 zawodników oraz niegrającego kapitana – opiekuna drużyny (ukończone 21 lat) wyznaczonego przez dyrektora szkoły (drużyna reprezentująca szkołą) lub Prezesa Okręgu (drużyna reprezentująca Okręg).

4.

Wszyscy zawodnicy winni posiadać legitymację szkoły dziennej oraz ważną książeczkę zawodniczą PZBS.

5.

Skład reprezentacji szkoły stanowią uczniowie danej szkoły, w skład reprezentacji okręgu szkolnego wchodzą uczniowie różnych szkół, ale tylko z jednego okręgu zgodnego z podziałem administracyjnym kraju.

6.

Na sędziów i kadrę kierowniczą Mistrzostw zostaje nałożony obowiązek bezwzględnego odsuwania od gry zawodników zachowujących się niewłaściwie.

System rozgrywek

1.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w trzech fazach.

· Eliminacje w grupach - rozstawienie wg WK, mecze 6-8 rozdaniowe „każdy z każdym”, których wynik w IMP przeliczany będzie na VP w skali 25:0. W przypadku pauzy lub walkoweru drużyna otrzymuje 18 VP (9 IMP). Ilość grup zależeć będzie od ilości zgłoszonych drużyn i decyzji sędziego głównego.

· Z eliminacji o fazy drugiej awansuje 8 drużyn, które walczyć będą o zwycięstwo systemem pucharowym do dwóch porażek - mecze 12 rozdaniowe. Pozostałe teamy oraz teamy, które przegrają mecze pucharowe będą stanowiły finał „B”, który zostanie rozegrany na dochodzenie. Drużynom spadającym do finału B zostanie przyznanych 18 VP za każdą dotychczas rozegraną rundę.

· W trzeciej fazie zostaną 4 drużyny w finale A, które rozegrają mecze 24 rozdaniowe o 1. i 3. miejsce. Pozostałe drużyny walczą o 4. i dalsze miejsca.

2.

W przypadku wystąpienia lokat dzielonych w czasie rozpatrywania awansu obowiązują następujące zasady:

a) bilans bezpośrednich spotkań
b) suma IMP

c) wynik przedtem

3.

Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu rozgrywek ogłosi sędzia przed rozpoczęciem zawodów.

4.

W Drużynowych Mistrzostwach Szkół i Okręgów Szkolnych nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe. Wszystkie pary mają obowiązek posiadania dwóch kart konwencyjnych, natomiast pary grające systemami sztucznymi i wysoce sztucznymi mają również obowiązek posiadać kilkustronnicowy opis systemu. Przy ich braku sędzia ma prawo zakazać gry systemami sztucznymi i wysoce sztucznymi. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na min. 30 min. przed rozpoczęciem danego meczu. Dopuszczalna jest konwencja 2¨ Wilkosza. W zawodach obowiązuje alertowanie odzywek sztucznych i nietypowych do wysokości 3 BA włącznie.

5.

Pełnomocnik ZG PZBS powoła 3-5 osobową Komisję Odwoławczą złożoną z opiekunów o współczynniku klasyfikacyjnym minimum 4 WK. Kaucja w przypadku odwołania wynosi 25 zł.

6.

W Mistrzostwach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego PZBS.

7.

Za wykroczenie przeciwko § 74 MPB sędzia ma prawo nakładać kary grzywny lub (i) kary proceduralne.

Nagrody

1.

Zawodnicy i ich niegrający kapitanowie, za zajęcie pierwszych trzech miejsc otrzymują puchary ufundowane przez Urząd Gminy-Dzielnicy Warszawa-Bielany oraz medale i dyplomy PZBS.

2.

Za zajęcie pierwszych czterech miejsc w finale A oraz trzech w finale B zawodnicy otrzymają nagrody książkowe lub rzeczowe ufundowane przez PZBS.

Sprawy organizacyjne

1.

Termin mistrzostw: 1-4 lutego 2001r.

2.

Miejsce rozgrywek: Warszawa, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1

3.

Zgłoszenia: do 30.01.2001r. w Biurze ZG PZBS, 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 m. 4.

4.

Opłaty za pobyt i wyżywienie regulowane są na miejscu. Koszt jednego osobodnia wynosi 42zł (nocleg + 3 posiłki). Koszt osobodnia może ulec zmniejszeniu.

5.

Początek zawodów: 1 lutego 2001 roku o godz. 1500.
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu i dodatkowego obiadu w dniu 1.02.2001r, po zgłoszeniu zapotrzebowania do Dyrektora Mistrzostw do dnia 31 stycznia 2001r.

6.

W programie przewidziano dzień rekreacyjno - sportowy i uczestnicy winni posiadać obuwie i strój sportowy.
7. Pełnomocnikiem ZG PZBS będzie Krzysztof Eustachiewicz tel: (0-58) 551-85-50, Dyrektorem Mistrzostw – Maciej Czajkowski  tel: (0-502) 344-211.

/-/ Andrzej Wachowski

/-/ Radosław Kiełbasiński

I Wiceprezes PZBS

Prezes PZBS
regulaminy do góry strony