Polski Związek Brydża Sportowego

 

Regulamin

XI Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów

 

1. MMPT 2001 r. są organizowane przez ZG wspólnie z Kom. Org. MFBS “Solidarność” w Słupsku.

1.1. MMPT mają charakter otwarty dla członków PZBS, a ich celem jest popularyzacja brydża i wyłonienie mistrzów i wicemistrzów Polski w tej konkurencji brydżowej.

1.2. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 13-15 sierpnia w ramach X MFBS w Słupsku . Początek zawodów w dniu 13.VIII.2001 o godz 11.00. Odprawa kapitanów drużyn o godz. 10.30.

2. W MMPT startują teamy 4-6.osobowe. Nie dopuszcza się możliwości zastępstw.

2.1.Każdy z uczestniczących w MMPT teamów zostaje zaliczony do jednego z trzech poziomów klasyfikacyjnych (tzw. kategorii):

2.2. Kategoria II i III dotyczy tylko teamów złożonych z zawodników PZBS legitymujących się ważną książeczką zawodniczą.

2.3. Tytuły, medale oraz pkl nie kumulują się.

3. MMPT są rozgrywane jako mecze na IMP w przeliczeniu na VP (skala 25:0)

3.1. Komitet Organizacyjny MFBS”S”, w porozumieniu z sędzią głównym określi i ogłosi regulamin szczegółowy dotyczący strony technicznej zawodów.

3.2. MMPT rozgrywane są za pomocą kaset licytacyjnych, a od ćwierćfinału z zastosowaniem zasłon stolikowych.

4. Od ćwierćfinałów nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe

4.1. Każda para ma obowiązek posiadać dwie kompletnie wypełnione karty konwencyjne, a w przypadku stosowania wysoce sztucznego systemu (HUM wg. EBL) wypełnione dwie karty konwencyjne wraz z załącznikami (wg. wzoru PZBS/EBL).

4.2. Parze grającej systemem wysoce sztucznym, która nie posiada kompletnie i rzetelnie wypełnionych kart konwencyjnych sędzia ma obowiązek zakazać stosowania sztucznego systemu.

4.3. Team, którego chociaż jedna para stosuje system wysoce sztuczny, zajmuje miejsca przy stole PIERWSZY.

5. Zawodnicy teamów, które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji OPEN mistrzostw zdobywają tytuły mistrzów (wicemistrzów) Polski w tej konkurencji na rok 2000 oraz otrzymują medale i pkl zgodnie z regulaminem klasyfikacyjnym PZBS. Warunkiem uzyskania medali i tytułów jest udział w zawodach minimum 11 teamów. W przypadku udziału mniej niż 11 teamów zawody tracą rangę Mistrzostw Polski i uzyskują rangę Mistrzostw PZBS (medale nie przysługują).

5.1. Zawodnicy (członkowie PZBS) trzech najlepszych teamów zaliczonych do kategorii II i III zdobywają tytuły mistrzów (wicemistrzów) Polski w danej kategorii na rok 2000 oraz otrzymują medale i dodatkowe pkl, pod warunkiem udziału 11 teamów w danej kategorii.

5.2. Medalowe lokaty dzielone muszą być zróżnicowane.

6. Kom.Org.MFBS”S” ustala szczegóły organizacyjne MMPT, w tym wysokość wpisowego i podział nagród.

6.1 Kobiety i seniorzy oraz juniorzy (członkowie PZBS) korzystają z ulgi w opłatach startowych. Ulgi nie kumulują się.

6.2. Komisja Odwoławcza MFBS zostaje powołana (na podstawie par. 29 Reg. zawodów) jako Komisja Odwoławcza Mistrzostw do rozpatrywania odwołań sportowych. Wysokość kaucji przy odwołaniu wynosi 100 zł.

6.3. Wydział Gier ZG PZBS stanowi II instancję odwoławczą dla spraw sportowych i I instancję w sprawach dyscyplinarnych.

6.4. Podczas MMPT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na sali gry. Organizator wydzieli specjalne miejsce na palarnię.

7. W MMPT obowiązują przepisy MPB, regulaminy PZBS, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.

8. Interpretacja regulaminu MMPT należy do Prezydium ZG PZBS.

9. Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium ZG PZBS w dniu 7 lipca 2001 r.

W załączeniu instrukcja techniczna rozgrywek XI MMPT

 

(-) Andrzej Wachowski

 

Wiceprezes PZBS

(-) Radosław Kiełbasiński

 

Prezes PZBS

 

 

 

Instrukcja techniczna rozgrywek

XI Międzynarodowych Mistrzostw Polski Teamów

 

 1. Teamy 4–6 osobowe podzielone (metodą pętelkową wg sumy WK czterech najbardziej utytułowanych zawodników) są na grupy 6-(lub 8)teamowe.
 2. W grupach “każdy z każdym”, mecze 6-rozdaniowe,
 3. Liczenie wyników wg skali 25:0, przy czym:
 1. II etap eliminacji – Na dochodzenie 5 rund 6-rozdaniowych, pierwsze trzy – swiss z opóźnieniem rundy, ostatnia – danish.
 2. O kolejności miejsc w każdej fazie rozgrywek decyduje:
 1. III etap eliminacji – Finał A (20 teamów) na dochodzenie 4 rundy 8-rozdaniowe, pierwsze trzy – swiss, ostatnia – danish. Zwycięzca awansuje do ½ finału. Teamy z miejsc drugiego i trzeciego, kolejno wybierają przeciwnika do ¼ finału z miejsc 4-7.
 2. IV etap:
 1. Teamy w każdej fazie eliminacji zachowują swój dotychczasowy dorobek punktowy.
 2. V etap: Play-off
 3. ½ finał – zwycięzca III etapu wybiera przeciwnika – mecz 2x16 rozdań

  Finał: mecz 2x16 rozdań

  Mecz o 3 miejsce 2x16 rozdań

 4. W przypadku remisu w fazie play-off rozgrywana jest 4.rozdaniowa dogrywka, a gdy ona nie da rozstrzygnięcia: dogrywki 2.rozdaniowe do skutku.