Regulamin pracy
Rady Zwi您ku Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego

wersja do wydruku

 

Rada Zwi您ku Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego (PZBS) powo造wana jest na okres 4 lat w oparciu o 33 Statutu Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego.

1

Do Rady Zwi您ku wchodz:

a)      Prezesi Zarz康闚 Wojew鏚zkich Zwi您k闚 Bryd瘸 Sportowego,

b)     Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej PZBS,

c)      Przewodnicz帷y Rady Zawodniczej,

d)     Przewodnicz帷y Rady S璠zi闚,

e)      Przewodnicz帷y Rady Trener闚,

f)       Przewodnicz帷y Rady Sponsor闚.

2

Rada Zwi您ku na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Przewodnicz帷ego, Zast瘼c Przewodnicz帷ego na okres kadencji zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 przy obecno軼i, co najmniej po這wy cz這nk闚 Rady Zwi您ku.

3

Zebrania Rady Zwi您ku zwo造wane s przynajmniej raz w roku przez Przewodnicz帷ego Rady lub na 膨danie, co najmniej 1/2 Prezes闚 Zarz康闚 Wojew鏚zkich Zwi您k闚 Bryd瘸 Sportowego lub uchwa造 ZG PZBS.

4

Obradom Rady Zwi您ku przewodniczy jej Przewodnicz帷y lub jego Zast瘼ca.

5

Zebrania Rady Zwi您ku s protoko這wane i przyjmowane do akceptuj帷ej wiadomo軼i na najbli窺zym zebraniu Rady Zwi您ku.

6

Rada Zwi您ku jest cia貫m opiniodawczym dla Zarz康u G堯wnego Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego.

7

1.      Rada Zwi您ku wydaje opinie w zakresie:

a)      program闚 i kierunk闚 dzia豉nia Zarz康u G堯wnego Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego,

b)     realizacji uchwa Zjazdu,

c)      sk豉dek cz這nkowskich, op豉t startowych.

2.      Rada Zwi您ku:

a)      wys逝chuje sprawozda Prezesa Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego i Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej PZBS,

b)     rozpoznaje odwo豉nia od decyzji Zarz康u G堯wnego PZBS w sprawie wyklucze lub skre郵enia cz這nk闚 zwyczajnych Polskiego Zwi您ku Bryd瘸 Sportowego,

Na zako鎍zenie obrad Rada Zwi您ku wyra瘸 swoje stanowisko w podj皻ej uchwale. Uchwa造 zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.

8

Niniejszy regulamin zosta zatwierdzony na zebraniu Rady Zwi您ku dnia 26 wrze郾ia 2009 i obowi您uje z dniem uchwalenia.