POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

System rozgrywek III ligi DMP 2001

1. Drużyny zostały podzielone na 10 grup terytorialnych po 15-18 drużyn (podział nie pokrywa się z dawnym podziałem na nieistniejące już makroregiony!). Grupy prowadzą WGiD następujących okręgów: Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Poznań, Łódź, Wrocław,  Kielce, Katowice, Kraków.
2. Runda zasadnicza - 3 zjazdy po 5 meczów – „każdy z każdym” (kzk) mecze po 2x12 rozdań (lub inaczej, np. 4 zjazdy po 4 mecze – wg uzgodnień drużyn między drużynami i WGiD prowadzącym daną grupę.)
3. Terminy zjazdów:
· 10-11 lutego 2001
· 3-4 marca 2001
· 7-8 kwietnia 2001
4. W każdej grupie podział wg wyników na 2 grupy: awansową (8 drużyn) i spadkową (7-10 drużyn).
5. Każda z grup gra kzk (2 zjazdy, 7 meczów).
6. Terminy zjazdów:
· 9-10 czerwca 2001
· 22-23 września 2001
7. W grupach awansowych mistrz grupy awansuje do II ligi. Zdobywcy m.2 i 3 grają play-off (ko) odpowiednio ze zdobywcami m.3 i 2 z innych i różnych grup (1-szy szczebel). Zwycięzcy pierwszych meczów grają między sobą „ko” (2-gi szczebel) i kto wygra wchodzi do II ligi.
Kojarzenia drużyn (po cztery) do tych meczów ustali WGiK ZG.

·

Termin: 26-27 października 2001
Razem do II ligi awansuje 15 drużyn.
8. W grupach spadkowych, pierwsze dwie drużyny pozostają w III lidze bez dalszej gry. Drużyny z m.3-6 grają ko – przegrani  w tych meczach oraz drużyny, które zajęły m.7 lub dalsze spadają z III ligi do lig wojewódzkich (lub okręgowych – w zależności od sposobu organizacji rozgrywek na tym poziomie).
Razem spada z III ligi minimum 40 drużyn i tyle, na ich miejsce, awansuje z 16 lig wojewódzkich.
9. Wszystkie mecze fazy Play-off (ko) to pojedyncze mecze po 48 rozdania. Pierwszeństwo przy wyborze przeciwnika i miejsca rozegrania spotkania ma zawsze drużyna z wyższego miejsca po 5.zjazdach. W przypadku równych miejsc i braku porozumienia między zainteresowanymi, miejsce wyznaczy WGiK ZG.
10. Carry-over: +10,1 IMP dla drużyny z lepszego miejsca w rankingu końcowym w grupie. Jeżeli drużyny zajęły w swoich grupach miejsca identyczne, to carry-over wynosi +0,1 dla drużyny, która zdobyła w zasadniczym cyklu rozgrywek (22 mecze) więcej VP.
11. Wszystkie szczegółowe informacje, lokalizacje rozgrywek, terminarz (i kolejność) rozgrywania spotkań itp. Przesyłają odpowiednie WGiD prowadzące daną grupę.
12. Podział na grupy zawiera załącznik.

( - ) Andrzej Wachowski

( - ) Radosław Kiełbasiński
 I Wiceprezes PZBS Prezes PZBS