POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

 III liga Drużynowych Mistrzostw Polski 2004/5 

Dolnośląski  Kujawsko-Pomorski Lubuski Pomorski
Mazowiecki Świętokrzyski Łódzki Śląski
Małopolski Warmińsko-Mazurski Lubelski Wielkopolski
Podkarpacki Zachodniopomorski Opolski Podlaski

Województwo Świętokrzyskie

Kielce, dn. 2004.10.20

Komunikat nr 1


REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI W SEZONIE 2004/05

( GRUPA ŚWIĘTOKRZYSKA )

I. Sprawy organizacyjne:

 1. Organizatorem rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego w Kielcach.
 2. W sezonie 2004/05 w rozgrywkach III ligi ( grupa świętokrzyska ) bierze udział 10 drużyn.
 3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 500 zł od drużyny ( zgodnie z uchwałą Zarządu ŚZBS w Kielcach z dn. 2004.10.20 w sprawie określenia składek członkowskich i opłat startowych w sezonie sportowym 2004/05 ).
 4. Zarząd ŚZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.
 5. Wszystkie mecze, z wyjątkiem play-off, są 24-rozdaniowe ( dwie sesje po 12 rozdań ) i będą rozgrywane na stołach z zasłonami.
 6. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zjazdów.
 7. Ostateczny termin zakończenia rozgrywek to 2005.04.30.

II. System rozgrywek, zasady awansu i spadku:

 1. W fazie zasadniczej rozgrywek zostanie rozegrane 18 meczów ( dwa razy “każdy z każdym” ) w czterech dwudniowych zjazdach.
 2. Po rozegraniu rundy zasadniczej nastąpi podział na dwie grupy. Drużyny, które w rundzie zasadniczej zajęły miejsca 1-4 utworzą grupę awansową. Pozostałe zespoły ( te, które w rundzie zasadniczej zajęły miejsca 5-10 ) utworzą grupę spadkową. W przypadku tej samej ilości VP o kolejności drużyn decydują wyniki bezpośrednich spotkań a w dalszej kolejności stosunek VP oraz imp z pozostałych meczów.
 3. Rozgrywki grupy finałowej będą rozegrane metodą play-off. Drużyna, która zajęła 1 miejsce w fazie zasadniczej wybiera przeciwnika z zespołów, które zajęły miejsca
  2-4. Pozostałe dwie drużyny utworzą drugą parę półfinałową. W półfinałach zostaną rozegrane mecze 48-rozdaniowe ( 4 x 12 rozdań ). W obu meczach tej fazy obowiązuje carry-over, + 10,1 imp dla drużyny, która zajęła wyższe miejsce w fazie zasadniczej. Pokonani w półfinałach zajmą miejsca 3 i 4 w rozgrywkach. 3 miejsce uzyska zespół , który zajmował wyższą lokatę po fazie zasadniczej. Zwycięzcy meczów półfinałowych rozegrają 48-rozdaniowy finał. Obowiązuje carry-over, + 10,1 imp dla drużyny, która zajęła wyższe miejsce w fazie zasadniczej rozgrywek. Zwycięzca meczu finałowego zajmuje 1 miejsce w rozgrywkach i awansuje do II ligi w w sezonie 2004/05. Pokonany w finale zajmie 2 miejsce w rozgrywkach III ligi w sezonie 2003/04.
 4. W grupie spadkowej rozegrane zostanie 5 meczów ( “każdy z każdym” ) w jednym, dwudniowym zjeździe. Drużyny zachowują swój dorobek punktowy z fazy zasadniczej rozgrywek. Po rozegraniu 23 meczów ( 18 w fazie zasadniczej oraz 5 w grupie spadkowej ) zespoły zajmują miejsca 5-10 w ostatecznej tabeli rozgrywek III ligi w sezonie 2004/05. W przypadku tej samej ilości VP o kolejności drużyn decydują wyniki bezpośrednich spotkań a w dalszej kolejności stosunek VP oraz imp z pozostałych meczów.
  Zasady spadku do ligi okręgowej:
  - jeżeli z II ligi w sezonie 2004/05 nie spadnie żadna drużyna z województwa
  świętokrzyskiego to z III ligi spadają drużyny, które zajęły 9 i 10 miejsce
  w rozgrywkach. Zespoły, które zajęły miejsca 5-8 utrzymują się w III lidze.
  - jeżeli z II ligi w sezonie 2004/05 spadnie drużyna z województwa
  świętokrzyskiego to z III ligi spadają drużyny, które zajęły miejsca 8-10
  w rozgrywkach. Zespoły, które zajęły miejsca 5-7 utrzymują się w III lidze.

III. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:

 1. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para stosująca system wysoce sztuczny posiada 2 egzemplarze karty konwencyjnej ( wzoru PZBS ) oraz na żądanie sędziego może przedstawić szczegółowy opis systemu. Definicja systemu wysoce sztucznego została ujęta w “Polityce systemowej PZBS”.
 2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum 20 minut przed rozpoczęciem gry.
 3. Para w danej polówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny i wistowy przez obu zawodników.

IV. Postanowienia końcowe:

 1. W rozgrywkach III ligi obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Meczu Brydżowego ( opublikowany w Przeglądzie Brydżowym nr 3/93 ), Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego PZBS oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.
 2. We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami III ligi należy się kontaktować z Prezesem ŚZBS Włodzimierzem Stobieckim ( tel. pr. 361-45-99, dom 361-20-09, kom. 0-502-312-820 ) lub z sekretarzem ŚZBS Robertem Kowalskim (tel. 362-15-01).
 3. W wyjątkowych przypadkach ( wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny, obniżenie kosztów rozgrywek ), mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator rozgrywek ( ŚZBS w Kielcach ). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery. Orzeczenie walkowera, niezależnie od konsekwencji sportowych, powoduje automatyczną grzywnę dla drużyny w wysokości 100 zł.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.

Prezes ŚZBS                         

(-) Włodzimierz Stobiecki