Kurs Instruktorów Brydża Sportowego

2002/2003

UWAGA!!!  Według przepisów MENiS od stycznia 2002 studia trenerskie wyłącznie dla posiadaczy tytułu instruktora.
 

I. Warunki uczestnictwa

Kurs instruktorów przeznaczony jest dla członków Polskiego Związku Brydża Sportowego, którzy:

 1. Ukończyli 21 lat
 2. Legitymują się wykształceniem, co najmniej średnim
 3. Posiadają stosowne umiejętności w zakresie brydża sportowego – tytuł Mistrza Rejonowego lub wyższy, albo:
  1. Zaliczą z wynikiem pozytywnym kurs przygotowawczy
  2. Złożą egzamin z wiedzy ogólno brydżowej
  3. Przedstawią stosowne dokumenty świadczące o prowadzeniu nauki gry w brydża, mimo braku uprawnień

  (punkt ten dotyczy nauczycieli, osób studiujących kierunki pedagogiczne oraz osób z udokumentowanym wykształceniem pedagogicznym)

 4. Przedstawią opinię macierzystego WZBS
 5. Nadeślą pisemne zgłoszenie
 6. Dokonają stosownych opłat

II. Założenia czasowe i lokalizacyjne

 1. Kurs przygotowawczy zostanie przeprowadzony w wymiarze 60 godzin w okresie 1-7 lipca w Osieczanach koło Myślenic
 2. Kurs podstawowy składać się będzie z dwu sesji (letniej i zimowej) w łącznym wymiarze 160 godzin, lokalizacja: 12-22 sierpnia 2002 Kościerzyna i 1-9 lutego 2003 Kruszyna.
 3. Sesja egzaminacyjna, połączona z przyjęciem prac dyplomowych, przewidziana jest w maju 2003 roku.

III. Tryb zgłoszeń

1. Zgłaszać należy się w formie pisemnej pod adresem kierownika kursu:

Krzysztof Korosadowicz
ul. Królowej Jadwigi 25/26
33-300 Nowy Sącz

w terminie do 15 maja 2002 (kurs przygotowawczy) i do 1 lipca 2002 (kurs podstawowy)

 1. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane osobowe:
  • Imię i Nazwisko
  • Data i miejsce urodzenia
  • Wykształcenie
  • Adres z kodem pocztowym
  • Numery telefonów
 1. W dniu rozpoczęcia kursu podstawowego należy złożyć opinię WZBS i przedstawić wymagane dokumenty

IV. Sprawy finansowe

  Polski Związek Brydża Sportowego ponosi koszty organizacyjno-dydaktyczne kursu oraz większość kosztów pobytu uczestników. Uczestnik kursu (lub jego macierzysty ZBS) ponosi koszty podróży i wnosi część odpłatności za wyżywienie.

  Odpłatność uczestników:

  1. kurs przygotowawczy 200
  2. kurs podstawowy 500 zł (płatny w ratach)
  3. sesja egzaminacyjna 100

Wpłaty wnosi się w dniu rozpoczęcia każdej sesji

V. Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji udziela kierownik kursu pod numerami telefonów:

0-184436603 i 0-600202954.