Skład Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO

Krzysztof Eustachiewicz – przewodniczący, wiceprezes PZBS
  • tel. domowy ( 0-58 ) 551-88-68
  • tel. służbowy ( 0-58 ) 341-91-92
  • e-mail: [email protected]

Włodzimierz Krysztofczyk – trener-koordynator kadr juniorskich

  • tel. domowy ( 0-42 ) 617-10-32
  • tel. służbowy ( 0-42 ) 631-36-97
  • e-mail: [email protected]

Henryk Bieniasz – przewodniczący Komisji Trenersko-Instruktorskiej

Jacek Lasota - sekretarz Wydziału