IX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Świętokrzyskie 2003

Finał                                         Wyniki

REGULAMIN Brydż

zatwierdzony przez MENiS

1. Organizator

Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.

Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Brydża Sportowego oraz OZBS na terenie którego organizowane są zawody.

2. Termin zawodów

Finały: maj

Eliminacje w regionach: w terminie nie później niż 3 tygodnie przed datą finału.

3. Program

Chłopcy - turniej par, turniej drużyn 4-osobowych

Dziewczęta - turniej par, turniej indywidualny

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 16-18 lat.

Do zawodów finałowych kwalifikuje się zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez Polski Związek Brydża Sportowego:

a) wyłonieni z eliminacji regionalnych: - chłopcy - 32 pary - po 4 z regionu (64 zawodników) - dziewczęta - 16 par - po dwie z regionu (32 zawodniczki)

b) z nominacji Polskiego Związku Brydża Sportowego: - chłopcy - 4 par (8 zawodników), - dziewczęta - 2 pary (4 zawodniczki)

Startują pary klubowe lub wojewódzkie.

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 108 zawodniczek i zawodników.

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZ Brydża Sportowego (posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS).

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego w oparciu o przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego jako odrębne turnieje dla chłopców i dziewcząt.

Program minutowy

przyjazd do kolacji, konferencja techniczna

I dzień - otwarcie olimpiady, dwie sesje turnieju par K i M,

II dzień - jedna sesja turnieju par K i M, dwie sesje turnieju indywidualnego K, dwie sesje turnieju drużynowego M

III dzień - jedna sesja turnieju indywidualnego K, jedna sesja turnieju drużynowego M, wyjazd po obiedzie

Uwaga – III dzień turnieju na koszt PZB

liczba uczestników: zawodników - 108, trenerów - 24, sędziów - 4, pzs - 2

6. Zgłoszenia

Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.

7. Punktacja

dziewczęta - pary

Lok.

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-16

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

56

dziewczęta – indywidualnie

Lok.

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-23

24-32

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

91

chłopcy - pary

Lok.

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-23

24-32

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

91

drużyny M

Lok.

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

52

 

 

D. System ocen

Brydż

II. Mistrzostwa Polski Juniorów M - 19-20 lat

1.Program

turniej par open, turniej par dziewcząt, turniej mikstów, turniej teamów

2. Punktacja

turniej open

Lok.

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-24

25-32

 

PKT

15

12

10

8

6

4

2

1

127

turniej par dziewcząt, turniej mikstów

Lok.

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-16

 

PKT

15

12

10

8

6

4

2

1

83

turniej teamów

Lok.

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

 

PKT

15

12

10

8

6

4

2

79

III. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych - K/M - 16-18 lat

1.Program

turniej par dziewcząt i chłopców, turniej drużynowy M, turniej indywidualny K

2.Punktacja

dziewczęta - pary

Lok.

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-16

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

56

dziewczęta – indywidualnie, chłopcy - pary

Lok.

1

2

3

4-5

6-9

10-15

16-23

24-32

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

91

drużyny M

Lok.

1

2

3

4-5

6-7

8-9

10-12

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

52