IV Brydżowy Ogólnopolski Obóz Młodzieży
Polskiego Związku Brydża Sportowego

Zajączkowo, 12 - 21 sierpnia 2004
Strona obozowa fotoreportaż