Polski Związek Brydża Sportowego

KADRA JUNIORÓW MŁODSZYCH 2004

INFORMACJA

do wydruku

 

Rozgrywki Kadry Juniorów Młodszych odbędą się w trzech etapach:

- Kadra Lokalna (KL) - otwarta dla wszystkich uprawnionych brydżystów.

- Kadra Krajowa (KK) - 11 awansowych par z Kadry Lokalnej + 3-5 par powołanych

- Szeroka Reprezentacja Polski (SRP) - 7 par z KK + 1 powołana.

 

Rozgrywki Kadry Lokalnej odbędą się w tym samym w terminie 27 marca i 17 kwietnia o godzinie

11.00 w każdym ośrodku, na tych samych rozdaniach !

Miejsca gry :

  • Skwierzyna k/ Poznania ul. Batorego w Gimnazjum Nr 1.
  • Kraków, ul. Długa 72, “Bazar” lewe skrzydło , I p. – dojazd z dworca PKP / PKS tramwajem 3 lub 5, autobusem 115, 130, 154, 179 (linie z Dworca Głównego), najlepiej 10 minut piechotą.
  • Warszawa, ul. Kłopotowskiego 11, Sala Konferencyjna “Damis” I p. - Dojazd z Dworca Centralnego: autobus 512 (do Szpitala Praskiego) lub tramwajem spod hotelu “Forum” do Placu Bankowego (trzy przystanki), stamtąd autobusem lub tramwajem przez most Śląsko-Dąbrowski (jeden lub dwa przystanki) do Szpitala Praskiego. Za szpitalem w prawo na światłach.

 

- Kryterium KL jest ważne (jego wyniki zaliczane do punktacji całkowitej), jeżeli w turnieju weźmie udział min. 12 par.

-  Każde kryterium KL składa się z 30-34 rozdań. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem Howell’a (11x3,15x2 lub preferowane17x2).

- Turnieje rozgrywane są na punkty meczowe (IMP) bez ograniczenia górą.

Wyniki liczone są dwukrotnie w skali lokalnej i globalnej (jako jeden kocioł).

Uzyskane w globalnym turnieju punkty dodatnie meczowe przelicza się na punkty kadrowe (PK) stosując mnożnik 0,2 a ujemne punkty meczowe stosując mnożnik 0,3.

Dodatkowo za I, II, III, IV miejsce w skali ogólnopolskiej pary otrzymują odpowiednio: 4, 3, 2, 1 PK. Za kocioł lokalny przyznawane będą następujące PK – przy udziale 12-16 par 2 PK za I miejsce i 1 PK za II miejsce. Przy udziale 17 i więcej par odpowiednio – 3,2,1.

- Nieobecność w kryterium kadry lokalnej skutkuje utratą 8 PK.

- Zmiany partnerów w trakcie rozgrywek KL możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach. Każdorazowo wymagana jest zgoda Selekcjonera Kadry.

Zasady awansu.

  • Do rozgrywek Kadry Krajowej (KK) Juniorów Młodszych awansuje 11 par, które uzyskają najwięcej PK w dwóch kryteriach. Pozostałe pary (lub zawodników) powoła Selekcjoner Kadry Juniorów Młodszych.
  • Ważnym argumentem doboru par powoływanych przez selekcjonera jest udział w szkoleniu internetowym, oraz uzyskiwane wyniki sportowe zawodników.

Koszty organizacji KL (sala i sędziowanie, itp.) ponosi ZG PZBS. Koszty dojazdu i pobytu ponoszą uczestnicy.

 

 test rozgrywkowy dla kadrowiczów: pobierz, rozwiąż, wyślij : brydż[email protected]

brydż[email protected]