WYNIKI MISTRZOSTW MAKROREGIONU CENTRALNEGO (KIELCE – £ÓD¬) M£ODZICZEK I M£ODZIKÓW W BRYDÆU SPORTOWYM

SIELPIA 8.05.2004 r.

 

m-ce

zawodnicy

Pkt %  PKL
1 D±browski Maciej (PID 08455, WK 0.5, Suport Kielce)

Majcher Arkadiusz (PID 09357, WK 0.0, Suport Kielce)

250 80,13 2
2 Chmielewski Marcin (PID 09220, WK 0.0, MKS Końskie)

Mistrzyk Piotr (PID 09361, WK 0.0, MKS Końskie)

181  58,01 1
3 Maleszak Kamil (PID 08958, WK 0.0, MKS Końskie)

¦lifierz Hubert (PID 08962, WK 0.0, MKS Końskie)

177 56,73  
4 Ferens Tomasz (PID 08953, WK 0.0, MKS Końskie)

Swat Krzysztof (PID 08961, WK 0.0, MKS Końskie)

174 55,77  
5 K³osek Iwona (PID 08956, WK 0.0, MKS Końskie)

Ksyta Martyna (PID 09350, WK 0.0, MKS Końskie)

167 53,53  
6 Hofman Ma³gorzata (PID 10130, WK 0.0, WZBS £ód¼)

Kubiak Maciej (PID 10242, WK 0.0, WZBS £ód¼)

158 50,64  
7 Kozubski Kamil (PID 08957, WK 0.0, MKS Końskie)

Mi±zek Mariusz (PID 08959, WK 0.0, MKS Końskie)

153 49,04  
8 Czyæewski Arkadiusz (PID 9223, WK 0.0, MKS Końskie)

Komisarski Albert (PID 09320, WK 0.0, MKS Końskie)

146 46,79  
9 Basiak Magdalena (PID 08952, WK 0.0, MKS Końskie)

Godlewska Izabela (PID 08955, WK 0.0, MKS Końskie)

142 45,51  
10 Maksymiuk Ewa (PID 09359, WK 0.0, Suport Kielce)

Maksymiuk Monika (PID 09360, WK 0.0, Suport Kielce)

141 45,19  
11 Baranowska Ewa (PID 10245, WK 0.0, WZBS £ód¼)

Budna Sylwia (PID 07074, WK 0.0, WZBS £ód¼)

132 42,31  
12 Chmielewski Micha³ (PID 09221, WK 0.0, MKS Końskie)

¦wieboda Mateusz (PID 09375, WK 0.0, MKS Końskie)

125 40,06  
13 Trzciński Maciej (PID 10246, WK 0.0, WZBS £ód¼)

Waszkiewicz £ukasz (PID 10243, WK 0.0, WZBS £ód¼)

123  39,42  
14 K³usek Dominik (PID 10131, WK 0.0, WZBS £ód¼)

Studziński Marcin (PID 10132, WK 0.0, WZBS £ód¼)

115 36,86  

 

 

Sździa G³ówny

Ryszard Jankowski