POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO

Regulamin

MISTRZOSTW PZBS MŁODZIKÓW
W BRYDŻU SPORTOWYM

SZAMOTUŁY, 21-23, 05, 2004r

do wydruku

1. Celem Mistrzostw PZBS Młodzików jest popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej oraz wyłonienie najlepszych par i drużyn młodzieżowych. 


2. W Mistrzostwach PZBS Młodzików mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w 1989 roku i młodsi, którzy są zrzeszeni w Polskim Związku Brydża Sportowego i opłacili składki członkowskie za 2004 rok. 


3. Zawodnicy zamiejscowi muszą przyjechać na zawody z opiekunem, który ma ukończone 21 lat

 
4. Organizatorami mistrzostwach PZBS młodzików są:
   - Uczniowski Klub Brydżowy Szamotuły
   - Wielkopolski Związek Brydża Sportowego – Poznań 
   - Polski Związek Brydża Sportowego – Warszawa

5. Zawody zostaną rozegrane w sali gimnastycznej Technikum Rolniczego w Szamotułach. 


6. Zakwaterowanie uczestników od godz. 19:00 dnia 20.05.2004 w bursie szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach, ul. Obornicka 12, tel. +61 29-211-65. opłata za osobo dzień (nocleg i trzy posiłki) dla opiekunów i zawodników wynosi 38 zł. 


7. Uczestnicy Mistrzostw winni stawić się w dniu 20.05.2004 do godz. 20:00 w bursie szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach, ul. Obornicka 12. W miejscu zakwaterowania godz. 21:00 zostanie przeprowadzona konferencja techniczna dla opiekunów. 


8. Program Mistrzostw przewiduje rozegranie II – sesyjnego turnieju par oraz II – sesyjnego turnieju drużynowego (drużyny 4-6 osobowe). Czołowi zawodnicy w turnieju drużynowym otrzymają cenne nagrody rzeczowe (jeden zawodnik ma prawo do jednej nagrody rzeczowej). W wypadku uzyskania przez zawodnika prawa do dwóch nagród rzeczowych, wybiera jedną wg uznania. 


9. W czasie konferencji technicznej przed rozpoczęciem Mistrzostw PZBS Młodzików przedstawiciel PZBS wyłoni z pośród opiekunów 3-osobową Komisje Odwoławczą, złożoną z opiekunów, którzy posiadają współczynnik klasyfikacyjny nim. 4.0 (Mistrz krajowy). Kaucja w przypadku złożenia odwołania wynosi 20 zł. 


10. Sposób rozegrania Mistrzostw (liczenie rozdań, ilość rund, rozstawianie par i drużyn) ogłosi sędzia główny przed rozpoczęciem gry. 


11. Sędziego głównego zobowiązuje się do nakładania kar (łącznie z wykluczeniem z gry) za przewinienie przeciwko etyce gry. 


12. Kierownikiem Biura Mistrzostw jest Jan Grygier
tel. Dom =61 292-09-29 tel. Praca =61 292-00-71 


13. Pełnomocnikiem ZG PZBS jest Krzysztof Eustachiewicz
tel. Dom =58 551-88-68 tel. Praca =58 341-91-92 


14. Sędzią Głównym jest Andrzej Wachowski Sędzia Międzynarodowy
tel. Dom =61 866-10-70 tel. Kom. 0-501-563-041 


15. Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmuje – Jan Grygier – do dnia 15.05.2004 r. 

Niniejszy regulamin zatwierdzono na posiedzeniu ZG PZBS w dniu 23 marca 2004 r.

Wiceprezes PZBS  Prezes PZBS
(-) Andrzej Wachowski (-) Radosław Kiełbasiński 

ORIENTACYJNY PROGRAM MISTRZOSTW PZBS MŁODZIKÓW

Przeddzień zawodów (czwartek, 20.05)

do godz. 20:00 przyjazd uczestników

20:00 – 21:00 kolacja

21:00 konferencja techniczna

I dzień (piątek, 21.05)

godz. 10:00 otwarcie Mistrzostw

godz. 11:00 turniej par – I sesja

po południu turniej par – II sesja

II dzień (sobota, 22.05)

rano turniej drużynowy: I sesja

i początek II sesji

po południu zwiedzanie miasta, zawody sportowe

(sala gimnastyczna, basen)

III dzień (niedziela, 23.05)

godz. 10.00 turniej drużynowy – dokończenie

godz. 12:30 zakończenie Mistrzostw

godz. 13:30 wyjazd uczestników