Komunikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisji Upowszechniania i Imprez Młodzieżowych Polskiego Związku Brydża Sportowego:

 

 

 

 

I. Konkurs ofert na organizację
centralnych imprez młodzieżowych

 

II. Planowane imprezy okręgowe

 

III. Obozy młodzieżowe

 

 

 

 

 

 

I. Konkurs ofert na organizację centralnych imprez młodzieżowych:

 

- Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej

19-22 czerwca, szacowana liczba uczestników – 200 + opiekuni. Dofinansowanie przez PZBS, dotyczy kosztów organizacyjnych zawodów. W programie imprezy: pary open, mixty, dziewczęta, teamy.

 

- Mistrzostwa Polski Młodzików

13-15 maja, szacowana liczba uczestników 200 + opiekunowie. Dofinansowanie przez PZBS, dotyczy kosztów organizacyjnych zawodów. W programie imprezy: pary open, teamy.

 

- Mistrzostwa Polski Juniorów (19-20) i (21-25) organizowane razem

14-16 października, szacowana liczba uczestników 200 + opiekunowie. Dofinansowanie przez PZBS, dotyczy kosztów organizacyjnych zawodów. W programie (19-20)- pary open, dziewczęta, mixty, teamy. (21-25)- pary open, teamy.

 

- Akademickie Mistrzostwa Polski

18-20 listopada, szacowana liczba uczestników 100. Dofinansowanie przez PZBS, dotyczy kosztów organizacyjnych zawodów. W programie imprezy: pary open, teamy.

 

Szczegółowy program i regulamin każdej imprezy Komisja ułoży razem z organizatorem imprezy.

 

Pisemna oferta potencjalnego organizatora powinna zawierać:

 

- Miejsce przeprowadzenia imprezy

- Opis warunków do gry (zdjęcia)

- Opis warunków zakwaterowania

- Cena osobodnia

- Przewidywane nagrody

- Opis ewentualnych dodatkowych atrakcji

- Preliminarz imprezy z uwzględnieniem wydatkowania środków PZBS

 

Po zakończonej imprezie Komisja winna otrzymać sprawozdanie zawierające: wyniki sportowe, rozliczenie finansowe.

Termin składania ofert upływa dnia 19.II.05.

Komisją ogłosi zwycięzców ofert 28.II.05.

Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Przypominamy daty:

Oferty do 19.II.2005

Ogłoszenie wyników 28.II.2005

 

 

 

 

II. Planowane imprezy okręgowe

W celu ułożenia jednolitego kalendarza imprez młodzieżowych Komisja prosi wszystkich koordynatorów wojewódzkich o powiadomienie do dnia 31.I.2005 o planowanych imprezach okręgowych. Komisja zaleca rozgrywanie Mistrzostw Okręgu jako “otwartych”, zwiększy to rywalizację i atrakcyjność imprez. Proszę dzwonić bezpośrednio do kol. Janka Grygiera (0 61) 29 209 29 kom. 0 697 541 455 do dnia 31.I.2005

 

 

 

 

III. Obozy młodzieżowe

Komisja ogłasza termin V Brydżowego Ogólnopolskiego obozu Młodzieżowego 9-21 sierpnia 2005 (12 dni) w Zajączkowie. Jest to obóz dla zawansowanych- ewentualnie średnio zaawansowanych szkoleniowo- wypoczynkowy ze szczególnym naciskiem na słowo “szkoleniowy”. Trenerami będą: A. Zdzienicki, A. Aleksandrzak, R. Kiełczewski, Wł. Krysztofczyk, gościnnie K. Jassem. Gość specjalny- A. Wilkosz.

Jednocześnie dla wszystkich początkujących i “zielonych” PZBS poleca obóz także w Zajączkowie w dniach 26 czerwca – 8 lipca 2005 (12 dni)

 

Terminy obozów zostały ogłoszone z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, aby kluby, szkółki, sekcje i osoby prywatne mogły sobie zaplanować wakacje, a także, dlatego, że liczba miejsc na tych obozach jest ograniczona, trzeba więc dużo wcześniej rezerwować miejsca.