Regulamin
Mistrzostw Polski Juniorów 19-20

Starościn , 14 - 16.10.2005

 

1. Cel Mistrzostw:
- Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Juniorów w kategorii 19-20 lat,
- Popularyzacja brydża sportowego.

2. Uczestnicy
- W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą startować zawodnicy z roczników 1985 - 1986.
- Wszyscy uczestnicy winni posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS.
- Opłata organizacyjna wynosi od uczestników  (osobodzień) : 50,- PLN
- Wszystkie ekipy muszą mieć na czas trwania zawodów kierownika ekipy wyznaczonego przez klub sportowy (stowarzyszenie) albo Wojewódzki bądź Okręgowy Związek Brydża Sportowego.
- Kierownik winien posiadać kartę zgłoszeń wypełnioną wg poniższego wzoru:

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

WK

Nr legitymacji PZBS

Klub

Województwo

1.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

WK

Nr legitymacji PZBS

Klub

Województwo

2.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

WK

Nr legitymacji PZBS

Klub

Województwo

...

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

WK

Nr legitymacji PZBS

Klub

Województwo

Kierownik ekipy:

(imię i nazwisko, adres, telefon/fax, e-mail)

- Kierownik jest odpowiedzialny za punktualne przybycie swoich podopiecznych na poszczególne turnieje, ustala składy par i drużyn reprezentujących województwo.

3. System rozgrywek
Zawody
zostaną rozegrane w czterech konkurencjach bez względu na ilość zgłoszonych uczestników:

- Turniej Par Open,
- Turniej Par Dziewcząt,
- Turniej Drużynowy (drużyny 4 osobowe),
- Turniej Par Mikstowych.

- Turniej drużynowy rozgrywany będzie na dochodzenie, mecze 6. rozdaniowe na punkty meczowe z przeliczeniem na VP wg skali 25:0 VP. Rozstawienie do rundy 1 – wg sumy WK poszczególnych teamów, do 2 wg sumy WK poszczególnych teamów (pierwsza połowa teamów na siebie, druga na sieie), do kolejnych rund (bez powtórzeń) – wg wyników z opóźnieniem 1 rundy. Rozstawienie do dwóch ostatnich rund – według aktualnego wyniku. W dwóch ostatnich rundach mogą być powtórzenia. Dla rozróżnienia lokat dzielonych pomiędzy dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące kryteria:

     -  łączne wyniki (w VP lub IMP) z wszystkich meczów rozegranych przeciwko sobie,
     -
wyższe miejsce w poprzedniej rundzie,
     -
  suma impów.

 

- Skład par i drużyn uczestniczących w Mistrzostwach w trakcie trwania każdej konkurencji nie może ulec zmianie.
- We wszystkich konkurencjach obowiązuje wymóg posiadania karty konwencyjnej.
- W zawodach obowiązuje ostrzeganie przeciwników o licytowanych nietypowych odzywkach (alertowanie) zgodnie z polityką systemową Polskiego Związku Brydża Sportowego.
- W zawodach obowiązuje całkowity zakaz stosowania systemów i otwarć wysoce sztucznych. Dopuszcza się otwarcie 2 karo – Wilkosza lub “Multi”.

4. Współzawodnictwo województw, klubów oraz indywidualne
- W Mistrzostwach Polski Juniorów będzie prowadzona punktacja wynikająca z Systemu Sportu Młodzieżowego oraz w kategoriach: województw i klubów według następujących zasad:
W poszczególnych turniejach, zgodnie z “Punktacja Systemu Sportu Młodzieżowego” będą przyznawane punkty PKT jak niżej:
Turniej par open:

Lok. 

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

19-24

25-32

 

PKT   

15

12

10 

8

 6 

5

4

3

2

1

= 120

Turniej par dziewcząt, turniej teamów:

Lok. 

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-14

15-16

 

PKT   

15

12

10 

8

 6 

5

4

3

2

1

= 86

Turniej par mikstowych:

Lok. 

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-16

17-20

 

PKT   

15

12

10 

8

 6 

5

4

3

2

1

= 92

- Punkty przyznawane są wszystkim zawodniczkom (kom) startującym w parze (teamie).
- Podstawą klasyfikacji w kategoriach: województw i klubów jest suma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach Mistrzostw. Poszczególne zawodniczki i zawodnicy nie muszą grać w drużynie (parze) z jednego województwa bądź klubu.
- W wypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa lub więcej województwa lub kluby, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary w Turnieju Par Open, grającej w pełnym składzie wojewódzkim bądź klubowym.

5. Sędziowie
- W Mistrzostwach Polski Juniorów mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz Regulamin Zawodów PZBS.
- Zawody prowadzą sędziowie: Grzegorz Pogodziński – sędzia główny, Radosław Lula, Arkadiusz Ciechomski i Paweł Perz.
- Komisję Odwoławczą powołuje się z kierowników ekip / trenerów.
- Kaucja w przypadku odwołania wynosi 20 zł.
- Liczbę i czas trwania sesji oraz szczegółowy sposób rozgrywania poszczególnych konkurencji ustala Sędzia Główny.


6. Nagrody
1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymują medale, puchary oraz tytuły Mistrzów / Wicemistrzów Polski Juniorów na 2005r. 
2. Zdobywcy 1 miejsca w konkurencjach par oraz najlepszy team otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.
3. Trzy najlepsze wojewódzkie związki w klasyfikacji ogólnej mistrzostw otrzymają pamiątkowe puchary.

 

Wiceprezes  PZBS
( - ) Andrzej Wachowski

Prezes PZBS
( - ) Radosław Kiełbasiński