Regulamin
Mistrzostw Polski Juniorów 21-25
Starościn 14-16 października 2005 r.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1.      Mistrzowska Polski Par Juniorów 21-25 2005 (MPPJ’05 21-25) mają na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów w tej kategorii.

2.      MPPJ’05 21-25 zorganizowane przez Lubuski Związek Brydża Sportowego w Zbąszynku pod patronatem Polskiego Związku Brydża Sportowego odbędą się na terenie Technikum Leśnego w Starościnie koło Rzepina w dniach 14-16 października 2005.
3.      W MPPJ’05 21-25 mają zastosowanie: MPB’97, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i WBL, regulaminy EBL i WBF oraz niniejszy Regulamin.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA PAR
1.      W MPPJ’05 21-25 mogą brać udział jedynie członkowie PZBS, zarejestrowani na rok 2005 urodzeni w latach 1980 – 1984

2 .      Zgłoszenia par – indywidualne lub poprzez opiekunów – należy dokonać: - uczestnicy winni zgłosić swój udział do dnia 12 października 2005 : telefonicznie na nr 602 79 30 58 można również zgłaszać się pisemnie na adres. LZBS ul. Elizy Orzeszkowej 1 66 - 210 Zbąszynek lub email : [email protected]pl (po tym terminie niezgłoszone osoby mogą nie zostać dopuszczone do zawodów ze względów organizacyjnych)
3.
      Zgłoszenie pary winno zawierać następujące dane każdego zawodnika: - nr identyfikacyjny,- imię i nazwisko,- WK oraz ewentualną rezerwację tanich noclegów przez organizatora.
4.
      Wpisowe do zawodów wynosi 50 zł od zawodnika /osobodzień/.
3. ZAŁOŻENIA SPORTOWE
1.
     Turniej par w MPPJ’05 21-25 par obliczany będzie na zapis maksymalny.
2.
      Turniej par MPPJ’05 21-25 będzie składać się z 3 sesji. Łącznie zostanie rozegranych około 60 rozdań.
3.
      Harmonogram gry turnieju par:

14.10. piątek, godz. 20:00

– sesja 1

15.10. sobota, godz. 09:00

– sesja 2

15.10. sobota, godz. 14:00

- sesja 3

4.- Turniej drużynowy rozgrywany będzie na dochodzenie, mecze 6. rozdaniowe na punkty meczowe z przeliczeniem na VP wg skali 25:0 VP. 
Rozstawienie do rundy 1 – wg sumy WK poszczególnych teamów, do 2 wg sumy WK poszczególnych teamów (pierwsza połowa teamów na siebie, druga na siebie), do kolejnych rund (bez powtórzeń) – wg wyników z opóźnieniem 1 rundy. Rozstawienie do dwóch ostatnich rund – według aktualnego wyniku. W dwóch ostatnich rundach mogą być powtórzenia. Dla rozróżnienia lokat dzielonych pomiędzy dwie lub więcej drużyn stosuje się następujące kryteria:

     -  łączne wyniki (w VP lub IMP) z wszystkich meczów rozegranych przeciwko sobie,
     -
wyższe miejsce w poprzedniej rundzie,
     -
  suma impów.
 

5. Skład par i drużyn uczestniczących w Mistrzostwach w trakcie trwania każdej konkurencji nie może ulec zmianie.


4. NAGRODY
 1. Trzy pierwsze pary i teamy zdobęda tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski na 2005r. oraz otrzymają medale i puchary. 
2. Najlepsza para w turnieju open i najlepszy team otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe. 

5. DOPUSZCZONE SYSTEMY LICYTACYJNE
1.      Zastosowanie ma Polityka Systemowa WBF oraz Polityka Systemowa PZBS.
2.      Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
3.      Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga Przewodniczący Komisji Systemowej PZBS – Wojciech Siwiec: [email protected] lub Sędzia Główny.
4.      Psychologiczne otwarcia sztuczne lub konwencyjne są zabronione.
6. KARTY KONWENCYJNE
1.      Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
2.      Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
3.      Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (łącznie z konwencyjnymi otwarciami silnymi) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.
7. CZAS GRY
1.      Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut oraz 17 minut z użyciem zasłon:
a.      jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
i.            strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest niższa,                                                      
ii.            strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania lub średnią z sesji, jeśli jest wyższa,
b.      jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:  
 
i.            strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania, lub średnią z sesji, jeśli jest niższa, lub mniej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,                                                      
 
ii.            strona niewykraczająca otrzymuje 60% z rozdania, lub średnią z sesji jeśli jest wyższa, lub więcej, jeśli Sędzia Główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
8. ALERTOWANIE
Zasady Alertowania PZBS mają zastosowanie.
9. RESTRYKCJE
1.      W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
2.      Zakazuje się: - opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,- palenia w miejscach niedozwolonych,- spożywanie alkoholu na sali gry,- posiadania telefonu komórkowego,- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.Nie zastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 15% zapisu maksymalnego.
3.      Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.
10. ETYKA I DOBRE OBYCZAJE
Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów i Komisji Odwoławczej przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.
11. KOMISJA ODWOŁAWCZA
1.      Odwołanie od decyzji sędziowskiej musi być złożone:
a.      w formie pisemnej na specjalnym formularzu,
b.      na ręce Sędziego Głównego w ciągu 30 minut po zakończeniu każdej sesji, przy czym intencja składania odwołania musi być zadeklarowana sędziemu wydającemu orzeczenie w ciągu 10 minut od wydania orzeczenia, a wówczas sędzia przygotuje druk odwołania i wręczy apelującemu zawodnikowi,
c.       wraz z kaucją 50 zł.
2.      Odwołanie od wywieszonych wyników musi być złożone w ciągu 30 minut po ich wywieszeniu lub nie później niż godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji.
12. INFORMACJE KOŃCOWE
1.      Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
2.      Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
3.      Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 
3 września 2005r.

(-) Andrzej Wachowski 

(-) Krzysztof Eustachiewicz  

(-) Radosław Kiełbasiński

Wiceprezes PZBS
ds. Sportowych

Przewodniczący Wydziału 
Dzieci i Młodzieży PZBS

Prezes PZBS