Polski Związek Brydża Sportowego

REGULAMIN W DYSCYPLINIE BRYDŻ SPORTOWY W RAMACH SYSTEMU SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

Uzgodniony z Departamentem Strategii Rozwoju Sportu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu obowiązujący od 2005 roku.
do wydruku

 

 

Brydż

1. Organizator

Komitet organizacyjny na terenie, którego rozgrywana jest OOM.

Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Brydża Sportowego oraz WZBS na terenie, którego organizowane są zawody.

 

2. Termin zawodów

Finały: maj

Eliminacje w województwach: w terminie nie później niż 3 tygodnie przed datą finału.

 

3. Program

Chłopcy - turniej par na maksy, turniej drużyn 4-osobowych

Dziewczęta – dwa turnieje par na maksy i impy

 

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 16-18 lat.

Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez Polski Związek Brydża Sportowego:

  1. wyłonieni z eliminacji wojewódzkich:
  2.  

    - chłopcy - 32 pary - po 2 pary z województwa (64 zawodników)

    - dziewczęta - 16 par - po jednej parze z województwa (32 zawodniczki).

     

  3. z nominacji Polskiego Związku Brydża Sportowego:

- chłopcy - 4 pary (8 zawodników),

- dziewczęta - 6 par (12 zawodniczek)

 

Startują pary klubowe lub wojewódzkie.

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 116 zawodniczek i zawodników.

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZ Brydża Sportowego (posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS).

 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego w oparciu o przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego jako odrębne turnieje dla chłopców i dziewcząt.

 

Program minutowy

I dzień – przyjazd do obiadu, konferencja techniczna, dwie sesje turnieju par K i M na wynik maksymalny,

II dzień - otwarcie olimpiady, trzecia sesja turnieju par K i M na wynik maksymalny, zajęcia ruchowe chłopców i dziewcząt, pierwsza sesja turnieju par K na impy, pierwsza sesja turnieju drużynowego M

III dzień - druga sesja turnieju par K na impy, druga sesja turnieju drużynowego M wyjazd po obiedzie

liczba uczestników: zawodników - 116, trenerów - 16, sędziów - 3, pzs - 1

 

6. Zgłoszenia

Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.

 

7. Punktacja

 

dziewczęta – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

 

dziewczęta – pary na impy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

 

chłopcy – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4-6

7-12

13-22

23-31

32-36

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

114

 

chłopcy - drużyny 4-ro osobowe

Lok.

1

2

3

4-6

7-9

10-12

13-16

17-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

68

 

D. System ocen

Brydż

 

II. Mistrzostwa Polski Juniorów K/M - 19-20 lat

 

1.Program

turniej par open, turniej par dziewcząt, turniej mikstów, turniej teamów

2. Punktacja

 

turniej open

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

19-24

25-32

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

120

 

turniej par dziewcząt

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-14

15-16

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

86

 

turniej par mikst

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-16

17-20

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

92

 

turniej teamów 4-ro osobowych

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-14

15-16

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

86

 

III. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych - K/M - 16-18 lat

1.Program

dwa turnieje par dziewcząt na maksy i impy, jeden turniej par chłopców na maksy, turniej drużynowy chłopców – drużyny 4–ro osobowe

 

2.Punktacja

 

dziewczęta – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

 

dziewczęta – pary na impy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

 

chłopcy – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4-6

7-12

13-22

23-31

32-36

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

114

 

chłopcy - drużyny 4-ro osobowe

Lok.

1

2

3

4-6

7-9

10-12

13-16

17-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

68

 

Eliminacje OOM – wojewódzkie

IV. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 13-15 lat

1. Program zawodów

otwarty turniej par open (MM, KM, KK)

 

2.Punktacja

 

pary open 8 do 12

Lok.

1

2

3-6

 

PKT

3

2

1

9

 

pary open 13 - 16

Lok.

1

2

3-8

 

PKT

3

2

1

11

 

pary open powyżej 16

Lok.

1

2

3-12

 

PKT

3

2

1

15

 

Strefy – według MENiS

 

 

 

 

Wiceprezes PZBS
ds. Sportowo – Organizacyjnych
Wiceprezes PZBS
ds. Młodzieżowych
Prezes PZBS
(-) Włodzimierz Stobiecki  (-) Leszek Nowak (-)Radosław Kiełbasiński