Puchar Ministra Edukacji Narodowej

Słupsk, 9-11.08.2007r

 

 Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego „Solidarność” w Słupsku w ramach XVII Festiwalu organizuje, podobnie jak w latach ubiegłych, cykl turniejów dla młodzieży szkół średnich szczególnie uzdolnionej w brydżu o puchary Ministra Edukacji Narodowej.
Planowany jest udział 4-osobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych wszystkich 16 wojewodztw oraz reprezentacji Słupska
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do Państwa uprzejmą prośbą o wystawienie na turnieje o puchary Ministra Edukacji Narodowej jednej lub dwóch reprezentacji młodzieży szkolnej Waszego województwa (4 lub 8 zawodników + opiekun).

Koszty:
organizacji turniejów, noclegów, wyżywienia, pucharów i nagród pokrywają organizatorzy.

Natomiast koszty:
przejazdu (do Słupska i z powrotem), pokrywają uczestnicy.
Zarząd Stowarzyszenia wyraża głębokie przekonanie, że reprezentacje młodzieży Waszego województwa wezmą udział w słupskich brydżowych spotkaniach młodych talentów.
Prosimy o potwierdzenie udziału Waszej ekipy i nadesłanie jej imiennego składu do dnia 30 czerwca br.


Program pobytu reprezentacji województw w Słupsku 

9-sierpnia 

- przyjazd do Słupska i zakwaterowanie: 
Dom Studenta Nr 1 Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
Słupsk ul. Arciszewskiego 22a 
godz. 19 - 2O -kolacja 
-nocleg 


10 sierpnia 

godz. 8 - 9 - śniadanie 
godz. 11-15 - turniej inywidualny o puchar Ministra Edukacji Narodowej 
- (hala „Gryfia”) 
godz. 15 -16 obiad 
godz. 17- 21 - turniej par o puchary Ministra Edukacji Narodowej 
- (hala „Gryfia”) 
godz. 21 - 22 kolacja 
- nocleg 


11 sierpnia 

godz. 8-9 śniadanie 
godz. I 0 - 15 - turniej teamów o puchary Ministra Edukacji Narodowej 
- (hala „Gryf ia”) 
godz. 15 - 16 - obiad 
godz. I 6.30 - 1 7 - uroczyste zakończenie turniejów (hala „Gryfia”) 
godz. 1 9 - 20 — kolacja 
wyjazd ekip 


ZGŁOSZENIA:
Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego ”Solidarność” 
76-200 Słupsk ul. Jedności Narodowej 2 
tel.(059) 842 70 52, 0-601 831 325 fax (059) 842 87 47 e-mail: [email protected]