MŁODZIEŻOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO

" O ZŁOTEGO LWA SKWIERZYNY"

planowany na 14-16 września 2007r.
ODWOŁANY z powodu niskiej frekwencji

Organizatorzy przepraszają zgłoszone pary

 

Program imprezy:

piątek,  14.09

g.16:00-18:00
 Przyjazd i zakwaterowanie młodzieży i opiekunów

g.19:00-22:00

 Turniej eliminacyjny - sesja 1

sobota,  15.09

g.9.00-9.30

 Uroczyste otwarcie zawodów

g.9:30-12:30

 Turniej eliminacyjny - sesja 2

g.14:00-17:00

Półfinał A i B - sesja 1 /A 40%, B 60 %/
g.19:00-22:00
 Półfinał A i B - sesja 2
niedziela,  16.09
g.9:00-13:30
 Finał / każdy z każdym - 12 par, A 10 par, B 2 pary/
g.9:15-13:00
 pozostali - Turniej pocieszenia / ok. 20 rozdań/

g.14:00

 Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród

 

Informacje ogólne i regulamin zawodów:

1. Informacje podstawowe:

W turnieju moga brac udział zawodnicy urodzeni w 1987 roku i młodsi.
Turniej organizowany jest przez władze Skwierzyny oraz Sekcję Brydża Sportowego w Skwierzynie działającą przy OSiR Skwierzyna. Zawody mają na celu popularyzację brydża wśród młodzieży, integrację społeczeństwa brydżowego, oraz rozwijanie rywalizacji sportowej i ducha sportu. Turnieje eliminacyjne i pocieszenia będą rozgrywane na rozdaniach tasowanych, natomiast półfinały i finał rozgrywany będzie na kartach powielanych i grany systemem "Barometr".

2. Zgłoszenia do zawodów:


Decyduje kolejność zgłoszeń, około 60 miejsc

ZA ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW UWAŻA SIĘ WPŁATĘ 90 ZŁ ZA OSOBĘ /
opłata dotyczy również opiekunów/ do 06 września 2007 NA KONTO OSiR:

BS 71837200080005653120000001

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
ul. Sportowa 1
66-440 Skwierzyna

Uwaga !!!
Przysyłać proszę imienne zgłoszenia zawodników z adresem zamieszkania 
                i datą urodzenia na adres mailowy: [email protected] 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.609 788 447 u Lidii Wilczak lub mailem [email protected]

Biuro zawodów : OSiR Skwierzyna, ul. Sportowa 1

3. Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca puchary, nagrody rzeczowe dla najlepszych również w turnieju pocieszenia /wartość nagród co najmniej 2500,- zł/

4 a. Sędziowanie:
a/ podczas turnieju sędzia prowadzący reprezentuje PZBS,
b/ sędzia odpowiada za przestrzeganie regulaminu PZBS w części przepisów gry w brydża,
c/ odwołania od decyzji sędziego rozstrzyga 3 osobowa komisja odwoławcza powołana na miejscu zawodów (przy składaniu odwołania należy wpłacić kaucję w wysokości 20,- zł)
d/ bezpodstawne odwołanie od decyzji sędziego może spowodować utratę kaucji
e/ sprzęt do gry i druki zabezpiecza sędzia zawodów

4 b. Przepisy gry i normy etyczne w czasie turnieju:
We wszystkich turniejach obowiązują przepisy MPB, oraz polityka systemowa PZBS, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych (HUM). Wskazane jest posiadanie karty konwencyjnej - do ochrony własnych dóbr.
W przypadku rażących naruszeń norm etycznych sędzia zobowiązany jest egzekwować kary proceduralne.

4 c. Zasady alterowania:
Obowiązują zasady i przepisy PZBS