II Turniej Brydżowy o Puchar Śląska

 ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych
w dwu grupach: zaawansowanych i początkujących
Katowice, 29.11.2008r
wersja do wydruku

Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe "SENIOR" zaprasza w dniu 29.11.2008r młodzież szkolną z Województwa Śląskiego na " II Turniej Brydżowy o Puchar Śląska ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w dwu grupach: zaawansowanych i początkujących". Turniej sponsorowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice i Śląski Związek Brydż Sportowego. Turniej odbędzie się w Gimnazjum Nr 4 w Katowicach ul. Graniczna 46.
Turniej będą sędziować Ryszard i Jan Łazikiewiczowie w oparciu o załączony poniżej regulamin i obowiązujące przepisy PZBS.

REGULAMIN
" II Turniej Brydżowy o Puchar Śląska ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w dwu grupach: zaawansowanych i początkujących", organizowanego przez Katowickie Stowarzyszenie Brydżowe SENIOR w dniu 29.11.2008r w Gimnazjum nr 4 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 15.00. Z dworca PKP jadąc autobusami nr 10, 110 i 674 w kierunku Osiedla Paderewskiego należy wysiąść na 3 przystanku.

1. Brydżowy turniej par będzie rozgrywany na IMPY na układane karty w dwu grupach:
- w grupie zaawansowanych - wspólnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
- w grupie początkujących - wspólnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

2. O ilości rozegranych rozdań w każdej grupie podczas turnieju decyduje sędzia tak, by turniej kwalifikowany zakończył się około godziny 14.00 (z którego wyniki brane będą do punktacji międzyszkolnej). Sędzia dodatkowo w obu grupach zarządzi rozegranie dodatkowych kilku rozdań (nie wliczanych do punktacji turnieju). W czasie rozegrania rozdań dodatkowych będą obliczane wyniki punktacji międzyszkolnej i będą wypisywane dyplomy.

3. Każdy uczestnik turnieju winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.

4. Z każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i licealnej z województwa śląskiego może startować w turnieju dowolna liczba uczniów w grupie początkujących oraz w grupie zaawansowanych, ale do punktacji szkolnej wliczone będą punkty zdobyte tylko przez czterech najwyżej sklasyfikowanych uczniów w danej grupie z danej szkoły.

5. O przydzieleniu ucznia do grupy zaawansowanych i grupy początkujących decydują opiekunowie młodzieży lub sami uczniowie gdy nie posiadają opiekunów.

6. Po zakończeniu rozgrywek kwalifikowanych około godziny 14.00 sędzia turnieju ustala kolejność par w obu grupach i przekazuje wyniki turnieju par organizatorowi. Na podstawie tych danych organizator turnieju wspólnie z opiekunami młodzieży ustalają kolejność punktacji międzyszkolnej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych osobno w grupie początkujących i zaawansowanej.

7. Kolejność najlepszych szkół będzie ustalona z sumowania punktów zdobytych przez 4 najwyżej sklasyfikowanych uczniów z danej szkoły startujących w danej grupie. Gdy np. w grupie zaawansowanych startowało 30 por to :
- zawodnik z pierwszej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 30 +7 punktów,
- zawodnik z drugiej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 29 +5 punktów,
- zawodnik z trzeciej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 28 +3 punkty,
- zawodnik z czwartej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 27 +2 punkty
- zawodnik z piątej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 26 +1 punkt
- zawodnik z szóstej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 25 punktów,
- zawodnik z siódmej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 24 punkty
- zawodnik z ostatniej pary do punktacji międzyszkolnej zdobywa 1 punkt.

8. Od około godziny 14.00 do godziny 15.00 przewidywane jest obliczenie wyników turnieju, wypisanie dyplomów i rozdanie zwycięzcom w klasyfikacji szkół pucharów i dyplomów, a w klasyfikacji par dyplomów, nagród rzeczowych i upominków.

9. Najwyżej sklasyfikowana w punktacji międzyszkolnej szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna i szkoła licealna osobno w grupie początkujących i zaawansowanych otrzyma dyplom i Puchar Śląska dla najlepszej szkoły w brydżu sportowym ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (razem 6 pucharów}.

10. Sześć najlepszych par z turnieju w grupie zaawansowanych i sześć najlepszych pary z turnieju w grupie początkujących otrzyma dyplomy oraz nagrody rzeczowe za pokwitowaniem.

11. Zdobywcy dalszych miejsc w turnieju na nagrody otrzymają literaturę brydżową ufundowaną przez ŚlZBS.

12. Każdy uczestnik turnieju, którzy nie otrzymał nagrody rzeczowej lub ksiązki brydżowej otrzyma materiały promocyjne ufundowane przez sponsorów ( koszulki, kubki, długopisy, foldery.)

13. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju bezpłatne napoje i skromny poczęstunek.


 

Jan Wołodkiewicz

prezes KSB SENIOR

 

 

 

 

 

Dla usprawnienia zawodów organizator turnieju prosi opiekunów młodzieży o przysłanie pocztą elektroniczną tydzień przed turniejem wykazu startującej młodzieży w grupie zaawansowanych (załącznik nr 1) i w grupie początkujących (załącznik nr 2) na adres organizatora turnieju [email protected]. Organizatorem turnieju w imieniu Katowickiego Stowarzyszenia Brydżowego SENIOR jest Jan Wołodkiewicz - prezes (tel. 032) 2555111, 501462608).
W dniu 29.11.2008r po przyjeździe z młodzieżą na turniej opiekunowie młodzieży wręczą organizatorowi turnieju Janowi Wołodkiewiczowi wypełnione aktualne wykazy swoich podopiecznych na załączniku nr 1załączniku nr 2.