9. Brydżowy Ogólnopolski Obóz Młodzieżowy
Polskiego Związku Brydża Sportowego

20.06-1.07.2009
Sianożęty (Ustronie Morskie)


Obóz Młodzieżowy odbędzie się w terminie 20.06-1.07 w Ośrodku Wczasowym " NEMO", znajdującym się w Sianożętach przy ul. Lotniczej 1, 78-111 Ustronie Morskie.

Uczestnicy podczas trwania obozu będą mieli zagwarantowane:
- opiekę wychowawców
- zajęcia z instruktorami oraz trenerami polskich reprezentacji młodzieżowych,
- zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
- wyżywienie: cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
- kompleks boisk (do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, kometki),
- salę do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem,
- świetlicę wyposażoną w TV, DVD /pokazy filmów/.
- salę gimnastyczną z parkietem ( sala niepełnowymiarowa),
- rowery (30 szt),
- opieka medyczna ( lekarz i pielęgniarka na wezwanie),izolatkę na terenie obiektu,
- opieka ratownika podczas kąpieli morskich,
- dyskoteki ze sprzętem nagłaśniającym,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek - jeden raz w turnusie,
- wycieczkę jednodniową

 

Zgłoszenia:
Jan Grygier
tel. 0-61-29-20-929
tel. 665-755-777
mail:[email protected]
ewentualnie do Biura ZG PZBS

Za zgłoszenie uważa się wpłatę 620 zł na konto:
45 9072 0002 2004 0401 7015 0001

Bardzo ważne!
Po dokonaniu wpłaty, uczestnik obozu powinien pobrać i wypełnić Kartę Kwalifikacyją i zabrać ze sobą na obóz.

Kierownik Obozu: Jan Grygier
Opiekun części merytoryczno-szkoleniowej: Piotr Dybicz

 

Regulamin


1.Cel Zawodów
- popularyzacja brydża w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi swoich zainteresowań potrafi spędzić wolny czas z dala od wszelkich zjawisk patologii społecznej;
- integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych i pomoc szczególnie uzdolnionym w podwyższaniu umiejętności brydżowych;

2. Uczestnicy
- W Brydżowym Ogólnopolskim Obozie Młodzieżowym mogą uczestniczyć uczniowie i uczennice dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
- Wszyscy uczestnicy winni posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika.
- Wszyscy uczestnicy winni zaakceptować regulamin obozu.

3. Obowiązki uczestników
Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania:
- Statutu PZBS
- Regulaminu Uczniowskiego
- Zasad rywalizacji w duchu "Fair Play"
- Regulaminu i rozkładu dnia
- Poleceń instruktorów i wychowawców

4. Zakazy
Pod groźbą usunięcia z obozu, skierowania wniosku do komisji dyscyplinarnej PZBS i obarczenia rodziców kosztami spowodowanymi przez uczestnika zabrania się:
- Spożywania alkoholu pod wszelką postacią
- Palenia papierosów na terenie ośrodka i poza nim
- Zakłócania ciszy nocnej
- Opuszczania ośrodka bez zezwolenia wychowawcy

Ośrodek