MISTRZOSTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO MŁODZIKÓW

SZAMOTUŁY 2009

 22-24.05.2009r

 

wyniki program regulamin

REGULAMIN

 

1. Celem Mistrzostw Polskiego Związku Brydża Sportowego Młodzików (MPZBSM) jest popularyzacja brydża sportowego wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej oraz wyłonienie najlepszych par i drużyn młodzieżowych.
2. W MPZBSM mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w 1994 roku i młodsi, którzy sa zrzeszeni w Polskim Związku Brydża Sportowego i opłacili składki członkowskie na 2009 rok.
3. Zawodnicy zamiejscowi musza przyjechać na zawody z opiekunem, który ma ukończone 21 lat.
4. Organizatorem Mistrzostw są:
- Polski Związek Brydża Sportowego,
-Uczniowski Klub Brydżowy "KLEKS" Szamotuły,
5. Zawody zostaną rozegrane w Hali Wacław SZOSIR w Szamotułach.
6. Zakwaterowanie uczestników od godz. 16:00 dnia 21.05.2009r do godz. 20:00 w internacie Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 3. Opłata za osobodzień dla zawodników i opiekunów wynosi 49zł.
7. Zamiejscowi uczestnicy Mistrzostw winni stawić się w dniu 21.05.2009r do godz. 20:00 w internacie Zespołu Szkół Nr 2 ul. Szczuczyńska 3. Tam także zostanie przeprowadzona o godz. 21:00 konferencja techniczna. Na życzenie trenerów i opiekunów zostanie przeprowadzona klasyfikacja szkół i klubów- najlepsi otrzymają puchary.
8. Program Mistrzostw przewiduje rozegranie II- sesyjnego Turnieju Par oraz II- sesyjnego turnieju drużynowego (drużyny 4-6 osobowe). Czołowi zawodnicy w turnieju drużynowym i turnieju par otrzymują puchary i medale, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów,(jeden zawodnik ma prawo do jednej nagrody rzeczowej). W wypadku uzyskanie przez zawodnika prawa do dwóch nagród rzeczowych, wybiera jedną wg. uznania.
9. W czasie konferencji technicznej przed rozpoczęciem Mistrzostw przedstawiciel PZBS wyłoni z pośród opiekunów 3-osobowa Komisję odwoławczą, złożoną z opiekunów, którzy posiadają współczynnik klasyfikacyjny min. 7.0 (mistrz Międzynarodowy). Kaucja w przypadku złożenia odwołania wynosi 30zł.
10. Sposób rozegrania Mistrzostw (liczenie rozdań, ilość rund, rozstawienie par i drużyn) ogłosi sędzia główny przed rozpoczęciem gry.
11. Sędziego głównego zobowiązuje się do nakładania kar (łącznie z wykluczeniem z gry) za przewinienie przeciwko etyce gry.
12. Kierownikiem Biura Mistrzostw jest Jan Grygier,
tel. dom. (0-61)29-20-929, kom.0-665-755-777,mail:[email protected]
13. Pełnomocnikiem ZG PZBS jest Piotr Dybicz- Przewodniczący Komisji Umasowienia i Imprez Młodzieżowych .
14. Sędzią Głównym jest Paweł Perz- Sędzia Państwowy.
15. Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmuje Kierownik Biura Mistrzostw- Jan Grygier- najpóźniej do dnia 10.05.2009r
16. Zgodnie z zarządzeniem PZBS uczestników (dotyczy również opiekunów)obowiązuje zakaz spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz palenia tytoniu w miejscu i otoczeniu rozgrywek. Nie stosowanie się do zarządzenia może skutkować natychmiastowych usunięciem z Mistrzostw.

 

 

                 
Wiceprezes ds. dzieci i młodzieży
Przewodniczący Komisji Regulaminowej
 
Prezes PZBS
(-) Leszek Nowak 
(-) Marian Wierszycki
(-)Radosław Kiełbasiński