XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Brydż sportowy

harmonogram eliminacji, komunikat organizacyjny , listy startowe

Regulamin Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
I Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

 1. Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (zwane dalej EOOM) oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (zwane dalej MMM) mają na celu wyłonić reprezentację chłopców oraz dziewcząt z poszczególnych stref finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Brydżu Sportowym, MMM mają zaś na celu wyłonić Mistrzów, Wicemistrzów i II Wicemistrzów Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików na rok 2009.
 2. EOOM i MMM zostaną rozegrane wewnątrz poszczególnych stref.
 3. Podział na strefy w EOOM i MMM według następującego klucza:
  1. Strefa NW – Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, zachodnio-Pomorskie
  2. Strefa NE – Łódzkie, Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
  3. Strefa SW – Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Śląskie
  4. Strefa SE – Lubelskie, Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
 4. W EOOM zostanie rozegrane 40 rozdań podzielonych na cztery 10-rozdaniowe minisesje. W MMM zostanie rozegranych 30 rozdań podzielonych na trzy 10-rozdaniowe minisesje. Turniej będzie rozegrany na tych samych układach kart w MMM oraz EOOM, będą to zresztą te same układy kart w strefach NW, SW i SE. Z przyczyn technicznych EOOM i MMM w strefie NE został przeniesiony na inny termin.
 5. W EOOM startować mogą wyłącznie pary żeńskie lub męskie. W szczególnych przypadkach za zgodą przedstawiciela PZBS do turnieju męskiego może zostać dopuszczona para mieszana.
 6. W EOOM mają prawo startu zawodnicy i zawodniczki z roczników 1991-93, a w MMM pary złożone z zawodników i zawodniczek młodszych.
 7. Od decyzji sędziego głównego nie przysługuje prawo do odwołania się.
 8. Do finału OOM awansuje bezpośrednio 9 par chłopców i 5 par dziewcząt. W dwóch strefach gdzie wystartuje największa liczba par dziewcząt prawo wyjazdu na finały otrzymuje 6 para. W przypadku równej liczby par dziewcząt w dwóch strefach decydować będą kolejno
  1. wyższy wynik pretendujących par na wynikach łącznych EOOM bez podziału na kotły
  2. większa liczba zdobytych punktów kontrolnych w roku ubiegłym
  3. losowanie
 9. We wszystkich turniejach obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, i Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, a także podstawowe wytyczne Polityki Systemowej PZBS. Wszelkie sprawy nie ujęte w tych dokumentach rozstrzyga sędzia.