XXIV Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym

Radzyń Podlaski 2010

11-13 czerwca 2010r

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

  1. Organizatorem Mistrzostw jest Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji (ROKiR), który działa w imieniu Polskiego Związku Brydża Sportowego, Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim i Miasta Radzyń Podlaski
  1. Rozgrywki będą się odbywać w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
  1. Uczestnicy będą zakwaterowani w kilku ośrodkach i hotelach w Radzyniu i okolicach. Bezpłatny transport pomiędzy miejscem zakwaterowania i miejscem rozgrywek dla grup nie dysponujących własnym środkiem transportu zapewniają organizatorzy po uzgodnieniu szczegółów. Dotyczy to również dowozu grup z pobliskich miejscowości przed i po mistrzostwach.
  1. Koszt pobytu uczestnika z pełnym wyżywieniem wynosi 140 zł. Dla grup, które zdecydują się na zakwaterowanie o nieco niższym standardzie cena może ulec obniżeniu do 120 zł - liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
  1. Za wszelkie sprawy dotyczące informacji, transportu i zakwaterowania odpowiada w imieniu organizatorów Henryk Karwowski tel. 501-429-145 e-mail: [email protected]
  1. Wszyscy uczestnicy powinni mieć opiekuna z uprawnieniami (instruktor sportu, nauczyciel, rodzic, wychowawca), który ma ukończone 21 lat.
  1. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 04 czerwca 2010 do godz. 20,oo pod adres: Jerzy Greś [email protected]. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie niedopuszczenie zawodników do rozgrywek.
  1. Sędzią głównym zawodów jest Tadeusz Niedźwiadek.
  1. Pełnomocnikiem ZG PZBS jest Janusz Maliszewski tel. 605-655-382 e-mail: [email protected]   

 

                                                 
Leszek Nowak
Wiceprezes PZBS ds. Mlodzieży

 

     

 


brydż hobby sport kultura