Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Brydż Sportowy

do wydruku

1. Organizator

Komitet organizacyjny na terenie, którego rozgrywana jest OOM.

Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Brydża Sportowego oraz WZBS na terenie, którego organizowane są zawody.

2. Termin zawodów

Finały: maj

Eliminacje w województwach (w regionach): w terminie nie później niż 3 tygodnie przed datą finału.

3. Program

Chłopcy - turniej par na maksy, turniej drużyn 4-osobowych

Dziewczęta – dwa turnieje par na maksy i impy

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 16-18 lat.

Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez Polski Związek Brydża Sportowego:

a) wyłonieni z eliminacji wojewódzkich: - chłopcy - 32 pary - po 2 pary z województwa (64 zawodników) - dziewczęta - 16 par - po jednej parze z województwa (32 zawodniczki).

b) z nominacji Polskiego Związku Brydża Sportowego: - chłopcy - 4 pary (8 zawodników), - dziewczęta - 6 par (12 zawodniczek)

Startują pary klubowe lub wojewódzkie.

Łączna liczba startujących w OOM wynosi 116 zawodniczek i zawodników.

Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w PZ Brydża Sportowego (posiadać aktualną legitymację członkowską PZBS).

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego w oparciu o przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego jako odrębne turnieje dla chłopców i dziewcząt.

Program minutowy

przyjazd do kolacji, konferencja techniczna

I dzień - otwarcie olimpiady, dwie sesje turnieju par K i M na wynik maksymalny,

II dzień - dwie sesje turnieju par K na impy, dwie sesje turnieju drużynowego M wyjazd po obiedzie.

liczba uczestników: zawodników - 116, trenerów - 16, sędziów - 3, pzs - 1

6. Zgłoszenia

Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.

7. Punktacja

dziewczęta – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

dziewczęta – pary na impy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

chłopcy – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4-6

7-12

13-22

23-31

32-36

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

114

chłopcy - drużyny 4-ro osobowe

Lok.

1

2

3

4-6

7-9

10-12

13-16

17-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

68

 

 D. System ocen

Brydż

I. Mistrzostwa Polski Juniorów K/M - 19-20 lat

1.Program

turniej par open, turniej par dziewcząt, turniej mikstów, turniej teamów

2. Punktacja

turniej open

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

19-24

25-32

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

120

turniej par dziewcząt

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-14

15-16

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

86

turniej par mikst

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-16

17-20

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

92

turniej teamów 4-ro osobowych

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-10

11-12

13-14

15-16

 

PKT

15

12

10

8

6

5

4

3

2

1

86

II. Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych - K/M - 16-18 lat

1.Program

dwa turnieje par dziewcząt na maksy i impy, jeden turniej par chłopców na maksy, turniej drużynowy chłopców – drużyny 4–ro osobowe

2.Punktacja

dziewczęta – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

 

dziewczęta – pary na impy

Lok.

1

2

3

4

5

6-8

9-12

13-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

54

chłopcy – pary na maksy

Lok.

1

2

3

4-6

7-12

13-22

23-31

32-36

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

114

chłopcy - drużyny 4-ro osobowe

Lok.

1

2

3

4-6

7-9

10-12

13-16

17-18

 

PKT

9

7

6

5

4

3

2

1

68