Polski Związek Brydża Sportowego

Kurs Instruktorów Brydża Sportowego 2006

I. Warunki uczestnictwa

Kurs instruktorów przeznaczony jest dla członków Polskiego Związku Brydża Sportowego, którzy:

 1. Ukończyli 21 lat,
 2. Legitymują się wykształceniem, co najmniej średnim,
 3. Posiadają stosowne umiejętności w brydżu sportowym – tytuł Mistrza Rejonowego (2,5) lub wyższy, albo:
  1. Zaliczą z wynikiem pozytywnym kurs przygotowawczy,
  2. Złożą egzamin z wiedzy ogólno brydżowej,
  3. Przedstawią stosowne dokumenty świadczące o prowadzeniu nauki gry w brydża, mimo braku uprawnień (punkt ten dotyczy nauczycieli, osób studiujących kierunki pedagogiczne oraz osób z udokumentowanym wykształceniem pedagogicznym),
 4. Nadeślą pisemne zgłoszenie,
 5. Przedstawią opinię macierzystego WZBS,
 6. Dokonają stosownych opłat,

II. Założenia czasowe i lokalizacyjne

 1. Kurs przygotowawczy zostanie przeprowadzony w wymiarze 60 godzin w okresie 28 kwiecień do 3 maj ,
 2. Kurs podstawowy składać się będzie z trzech sesji - w łącznym wymiarze 220 godzin + sesja egzaminacyjna. Terminy: 23 do 30 czerwiec 2006, 27 sierpień do 3 wrzesień 2006, 27 do 31 październik 2006 i sesja egzaminacyjna wraz z przyjęciem prac dyplomowych 2 do 3 grudzień 2006.

III. Tryb zgłoszeń

1. Zgłaszać należy się w formie pisemnej pod adresem kierownika kursu:

Leszek Nowak - ul. Bukowska 16/15 - 32-050 Skawina lub mailem: [email protected]

w terminie do 24 kwietnia 2006 (kurs przygotowawczy) 
i do 9 czerwca 2006 (kurs podstawowy)

 1. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane osobowe:
  • Imię i Nazwisko
  • Data i miejsce urodzenia
  • Wykształcenie
  • Adres z kodem pocztowym
  • Numery telefonów
  • Numer PID wraz z aktualnym WK
 1. W dniu rozpoczęcia kursu podstawowego należy złożyć pozytywną opinię WZBS, list motywacyjny i przedstawić inne wymagane dokumenty,

IV. Sprawy finansowe

Polski Związek Brydża Sportowego ponosi koszty organizacyjno-dydaktyczne kursu i część kosztów utrzymania uczestników. Uczestnik kursu (lub jego macierzysty ZBS) ponosi koszty podróży i w dniu rozpoczęcia każdej sesji wnosi opłatę za część kosztów utrzymania w wysokości 250 PLN.

 

V. Informacje dodatkowe

Zbliża się termin rozpoczęcia kolejnej edycji Studium Trenerów Brydża Sportowego. Jednym z koniecznych warunków uczestnictwa jest posiadanie kwalifikacji instruktora brydża sportowego.

Warto zatem przemyśleć ponownie udział w naszym kursie !

Szczegółowych informacji udziela biuro PZBS i kierownik kursu: 
[email protected]
 
tel. 0-605897298, 0-12 2764056, 0-12 2569560, 0-12 2761770, 0-605897298.