Adresy Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego

Adresy Okręgowych Związków Brydża Sportowego

Lp

WZBS

Uprawnieni do edycji danych zawodników w CBD

Prezes

1

Dolnośląski ZBS
ul. Borowska 1/3, 50-529 Wrocław
tel. (71) 783 00 08, 
fax (71) 367 18 40

Kazimierz Dulas, 
kom. 608 082 493
e-mail: [email protected] 

Stanisław Gołębiowski,
 kom. 601 795 136
e-mail:[email protected] 

2

Kujawsko - Pomorski ZBS
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel. (052) 348-77-28, 340-55-88 

Grzegorz Rojewski
[email protected]
0 600 85-35-39

Wiesław Paczkowski
e-mail: [email protected]
kom. 502 637 574

3

Lubelski ZBS
ul.Nowy Świat 32
20- 418 Lublin

Piotr Pikuta
tel. (0-601) 149 921
e-mail: [email protected]

Tadeusz Niedźwiadek
 504 267 265
[email protected]

4

Lubuski ZBS
ul.Elizy Orzeszkowej 1, 66-210 Zbąszynek, skr. poczt. 150
tel. 602 793 058, [email protected]

Wiesław Żegilewicz [email protected]

Jerzy Kubiak [email protected]
0 602 526 011

5

Łódzki ZBS
Cezary Kanar, ul. Wyszyńskiego 8/97,90-042 Łódź

Cezary Kanar
[email protected]
0 606 155 199

Włodzimierz Choinkowski
0 605 577 171

6

Małopolski ZBS
ul. Oleandry 1
30-060 Kraków

Marcin Krawczyk [email protected]
0 501 653 986

Zbigniew Sagan [email protected]
0 603 374 924

7

Mazowiecki ZBS
ul. Poznańska 38, 00-689 Warszawa
tel./fax (22) 629 82 76, [email protected]

Włodzimierz Buze [email protected]
0 603 389 653

Włodzimierz Buze [email protected]
0 603 389 653

8

Opolski ZBS
ul. Damrota 6, 45-064 Opole
tel. (77) 454 38 29
[email protected]

Adam Klimala
(0-505) 105 319, 
077-4555 240
[email protected]
Grzegorz Kostrzewa
tel. (0-608) 438 967
[email protected]
Adam Klimala
(0-505) 105 319, 
077-4555 240
[email protected]

9

Podkarpacki ZBS
www.pwzbs.pl
Pułaskiego 13 a, 35-011 Rzeszów
tel. (12) 853 60 45

Marek Pietraszek [email protected]

Marek Pietraszek [email protected]

10

Podlaski ZBS
Andrzej Mer, ul.Mickiewicza 27 m 75, 15-213 Białystok

Andrzej Mer [email protected]
(0 85) 741 49 75

Andrzej Mer [email protected] (0 85) 741 49 75

11

Pomorski WZBS
ul. Uphagena 12, 
80-237 Gdańsk
tel. (58) 524 31 77 - 8 [email protected]

Krzysztof Górczyński [email protected]
0 605 042 354

Józef Pochroń [email protected]
0 605 563 947

12

Śląski ZBS
ul. 1-go Maja 88,
40-240 Katowice

Ryszard Łazikiewicz, 607505397,
[email protected]

Zdzisław Krzemiński
[email protected]
0-602 654 772
Ryszard Łazikiewicz,

13

Świętokrzyski ZBS
 25-035 Kielce
Aleja Legionów 3/3
tel. (41) 344 59 51
(41) 361 20 09, [email protected]

Włodzimierz Stobiecki [email protected]
0 502 312 820

Włodzimierz Stobiecki
0 502 312 820
[email protected]

14

Warmińsko - Mazurski ZBS
Jan Rogowski, ul. Żniwna 60,
10-811 Olsztyn

Mikołaja Citko, 
tel. (087) 6200474, 
[email protected]

Jan Rogowski [email protected]
0 502 129 406

15

Wielkopolski ZBS
60-791 Poznań, Al.Reymonta 35/7
tel.061-8666035 w 335 , 0601683682
www.brydz.wlkp.pl

Marian Wierszycki
[email protected]
tel. 0601683682

Marian Wierszycki
[email protected]
tel. 0601683682

16

Zachodniopomorski ZBS
http://www.zzbs.online.pl/
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
tel. 0(prefix)91 - 48-91-532 [email protected]

Romuald Leoniewski
tel. (0-91) 4523 332
e-mail: [email protected]

Wincenty Grela
0 602 292 627
e-mail: [email protected]