PODZIĘKOWANIE

   Rada Związku i Zarząd Główny Polskiego Związku Brydża Sportowego pragną podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku w 2009 roku na rzecz rozwoju brydża młodzieżowego.
Wyniki naszych juniorów udowadniają, że nie są to zmarnowane pieniądze.
   Zgodnie z uchwałą Rady Związku i Zarządu Głównego połowa tych wpłat wraca do WZBS-ów.
Nie możemy Im podziękować imiennie, gdyż obowiązujące zasady uczyniły obdarowujących anonimowymi donatorami. Urzędy Skarbowe informowały nas jedynie o wysokości wpływów i lokalizowały wpłacających. Informacje z Urzędów Skarbowych wpływały jeszcze w październiku, więc na ostateczne rozliczenie trzeba było czekać niemal cały rok.
W rozbiciu na poszczególne WZBS-y wpływy kształtowały się następująco:

 

1

Dolnośląski ZBS

998,20

2

Kujawsko-Pomorski ZBS

7 090,00

3

Lubelski ZBS

7 491,30

4

Lubuski ZBS

315,00

5

Łódzki ZBS

8 607,20

6

Małopolski ZBS

1 982,90

7

Mazowiecki ZBS

4 266,70

8

Opolski ZBS

1 601,50

9

Podkarpacki ZBS

1 089,50

10

Podlaski ZBS

1 605,30

11

Pomorski ZBS

818,10

12

Śląski ZBS

2 712,80

13

Świętokrzyski ZBS

1 795,70

14

Warmińsko-Mazurski ZBS

1 860,80

15

Wielkopolski ZBS

2 106,70

16

Zachodniopomorski ZBS

2 393,40

 

Razem:

46 735,10

 

Wszystkim przyjaciołom brydża jeszcze raz dziękujemy.

Rada Związku Polskiego Związku Brydża Sportowego
Zarząd Główny Polskiego Związku Brydża Sportowego