Polski Związek Brydża Sportowego

Uchwała ZG PZBS z dnia 20 grudnia 2006 roku

  

  

ZG PZBS na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2006 roku zgodnie z pkt. 4 § 48 Regulaminu Zawodów Brydża porównawczego w sprawach finansowych ustalił:

 

 1. Kwota pieniężna uzyskana z opłat wpisowego tworzy fundusz wpisowy turnieju.
 2. W turniejach wymienianych w Jednolitym Kalendarzu Sportowym (JKS) PZBS z funduszu wpisowego ustala się ryczałtowy odpis na rzecz PZBS

   

   

  Turniej par

  Odpis w zł od pary

  Turniej teamów

  Odpis w zł od teamu

  Turniej indywidualny Odpis w zł od zaw.

  Turniej jednosesyjny

                   5

                10

                  2

  Turniej wielosesyjny

                  10

                20

                  5

   

  Podział tak ustalonego odpisu wynosi: 50 % na rzecz ZG PZBS i na 50 % na rzecz właściwego WZBS.

 3. Organizator turnieju jest zobowiązany do przekazania kwot należnych ZG PZBS i właściwemu WZBS w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy. Przy przelewie bankowym liczy się data wpływu na właściwe konto.

Brak wpłaty na rzecz ZG PZBS w podanym wyżej terminie oznacza, że:

 1. nie będą zaliczone punkty klasyfikacyjne (pkl) uczestnikom turnieju w CBD PZBS
 2. organizator turnieju traci prawo do ubiegania się o włączenie imprezy do JKS w następnym roku.

 

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku