Polski Związek Brydża Sportowego


Składki członkowskie (statutowe) 2010 r.

uchwalone przez ZG PZBS na posiedzeniu 25 września 2009
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Związku na posiedzeniu 26 września 2009


Składki obejmują rok kalendarzowy 2010.
Składka od każdej drużyny biorącej udział w DMP - 120
Składka normalna od zawodnika na rzecz PZBS - 80

Składka ulgowa od zawodnika

  • do lat 15, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1995 i młodszych - 20
  • 16 - 25 lat, czyli dla zawodników urodzonych w latach 1985 - 1994 - 40
  • od 66 lat, czyli dla zawodników urodzonych w roku 1944 i starszych - 40
  • od 71 lat, czyli dla zawodników urodzonych w 1939 roku i starszych, ale pod warunkiem, że dana osoba była członkiem PZBS przez ostatnie 10 lat lub była członkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie - 20
  • członkowie honorowi PZBS - 20


   

  (-) Rudolf Borusiewicz              (-) Radosław Kiełbasiński
  Wiceprezes/Skarbnik PZBS  Prezes PZBS

   

Prawa i przywileje członka PZBS w roku 2010: 

 

- każdy zawodnik zarejestrowany w PZBS (członek PZBS) otrzyma legitymację członkowską w formie karty kredytowej,
- do udziału w rozgrywkach Mistrzostw Polski uprawnieni są tylko członkowie PZBS za wyjątkiem Otwartych Mistrzostw Polski (np. KMP, Indywidualne Mistrzostwa Polski)
- tylko członek PZBS ma prawo do zdobywania punktów klasyfikacyjnych (pkl) i awansowania na wyższy tytuł po zdobyciu wymaganego limitu pkl-i na dany tytuł,
- tylko członek PZBS (za okazaniem legitymacji) ma prawo do 33-procentowej ulgi we wszystkich turniejach PZBS (tzn. tam, gdzie przydzielane są punkty klasyfikacyjne “pkl”)
- otrzymywania magazynu związkowego "Świat Brydża" na adres domowy.