Polski Związek Brydża Sportowego

Uchwała ZG PZBS z 7 sierpnia 2007
w sprawie Komisji Odwoławczej PZBS

 

  1. Powołanie Komisji Odwoławczej PZBS w składzie: 
    Sławomir Latała
    , Wojciech Siwiec, Jan Chodorowski, Ryszard Kiełczewski, Jan Romański, Jacek Marciniak, Konrad Ciborowski. Wymienione osoby są znawcami prawa brydżowego oraz posiadają wystarczające kwalifikacje zawodnicze do rozstrzygania sporów z zakresu orzecznictwa brydżowego.
  2. Wprowadzenie obowiązkowych egzaminów dla nowo powoływanych członków Komisji Odwoławczej PZBS. Egzaminy będą przygotowywane przez zatwierdzonych członków KO PZBS na bazie orzeczeń KO publikowanych w Internecie z wybranych imprez rozgrywanych na całym świecie.
  3. Na podstawie §93.A. MPB’97 nie będą powoływane Komisje Odwoławcze na imprezach organizowanych przez ZG, jeśli nie są dostępni zatwierdzeni członkowie KO PZBS. 
    Wyjątek: II liga w fazie round-robin, gdzie można pisemnie odwołać się od decyzji sędziego i skierować sprawę do późniejszego rozstrzygnięcia.
  4. Zobowiązanie Komisji Sędziowskich sędziujących imprezy organizowane przez ZG do bardzo starannego podchodzenia do wszystkich problemów z dziedziny orzecznictwa brydżowego, wykorzystując czołowych zawodników jako panelistów oraz konsultując przypadki z członkami KO PZBS oraz z sędziami wysokiej klasy nieobecnymi na danych zawodach. Pełną procedurę postępowania opracuje Główna Komisja Sędziowska.

 

 

(-) Józef Pochroń (-) Włodzimierz Stobiecki

Przewodniczący 

Głównej Komisji Sędziowskiej

                  Wiceprezes PZBS