Polski Związek Brydża Sportowego

 

Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 (MPB’07)

     12 października 2007 roku w Szanghaju została zatwierdzona przez Zarząd Światowej Federacji Brydża kolejna, dziewiąta już nowelizacja MPB. Wszystkie narodowe federacje mają obowiązek przetłumaczyć wersję angielską oraz wcielić w życie znowelizowane MPB’07. Termin wprowadzenia Prawa musi zawierać się w okresie 1 stycznia – 30 września 2008. Do wykonania tego zadania Zarząd Główny Polskiego Związku Brydża Sportowego na wniosek Głównej Komisji Sędziowskiej PZBS (GKS) powołał zespół w składzie: Sławomir Latała – przewodniczący, członkowie: Kazimierz Chłobowski, Konrad Ciborowski, Maciej Czajkowski, Jacek Marciniak i Jan Romański. Celem tego zespołu będzie nie tylko przetłumaczenie i wdrożenie Prawa, ale również przeszkolenie sędziów na okoliczność zmian.

 

Szczegółowy zakres prac zespołu:

 1. Przetłumaczenie MPB’07 – zakończone w listopadzie przez Kazia Chłobowskiego.
 2. Korekta i ostateczna redakcja MPB’07 – Kazimierz Chłobowski, Konrad Ciborowski, Sławomir Latała, Jacek Marciniak, – do końca stycznia, (po czym zostanie wydrukowane MPB’07 w wersji książeczkowej ca 10 cm x 16 cm).
 3. Opracowanie interaktywnej wersji dwujęzykowej MPB’07 – zrealizowane w grudniu przez Janka Romańskiego i Maćka Czajkowskiego.
 4. Omawianie różnic pomiędzy MPB’97 a MPB’07 – cały zespół.
 5. Opracowanie komentarzy ogólnych i szczegółowych MPB’07 – Sławomir Latała, Kazimierz Chłobowski, Konrad Ciborowski, Jacek Marciniak.
 6. Szkolenie sędziów via Internet – cały zespół.
 7. Szkolenie i egzamin sędziowskich podczas konferencji 29.02-2.03. – szersza kadra sędziów wyznaczona przez GKS.
 8. Przewidywana data obowiązywania w Polsce MPB’07 – 1 marca 2008 (w trakcie konferencji sędziów).

 

Zasady szkolenia i harmonogram szkolenia via Internet:

 1. Umieszczenie polskiej wersji MPB’07 w html – do 5 stycznia
 2. Umieszczenie wersji interaktywnej MPB’07 z możliwością zainstalowania jej na twardym dysku – do 5 stycznia
 3. Komentarze ogólne i szczegółowe MPB’07 – od 7 stycznia do wyczerpania tematów i potrzeb szkolących się, lecz nie dłużej niż do konferencji sędziów (chyba, że zajdzie potrzeba kontynuowania szkolenia internetowego jako trwałego elementu szkolenia, ale bardziej w zakresie szeroko rozumianego Prawa Brydżowego, niż zmian w aktualnej nowelizacji)
 4. Dyskusja moderowana w Internecie – od 7 stycznia, z następującymi zasadami: Każdy uczestnik szkolenia może zadać pytanie lub dodać swój komentarz, lecz nie będzie się to odbywać w sposób spontaniczny. Wcześniej należy wysłać e-mail z pytaniem lub komentarzem do któregoś z niżej wymienionych członków zespołu, który zdecyduje, czy warto temat rozwinąć na szerszym forum czy też wystarczy odpowiedzieć na pytanie/komentarz tylko do zainteresowanego.

Sławomir Latała

Kazimierz Chłobowski

Konrad Ciborowski

Maciej Czajkowski

Jacek Marciniak

Jan Romański

 

Uwagi końcowe

Zachęcamy wszystkich sędziów do wzięcia udziału w szkoleniu internetowym. Zwieńczeniem szkolenia będzie synteza zmian zakończona egzaminem podczas konferencji sędziów. Umieszczona nowelizacja MPB’07 będzie łatwa w odbiorze, gdyż zmiany poszczególnych przepisów są uwypuklone bądź boldem w wersji html, bądź czcionką czerwoną w wersji interaktywnej.

Namawiamy również zawodników do czynnego, bądź biernego wzięcia udziału w szkoleniu. Z przykrością należy zauważyć niebywale niski poziom wiedzy polskich zawodników o Prawie Brydżowym. W środowisku zawodniczym pokutują stare, często sprzed kilkudziesięciu lat, nieaktualne zazwyczaj – “kanony” Prawa. Z drugiej strony często się zdarza, że zawodnicy zagraniczni, szczególnie z federacji zachodnich, powołują się podczas interwencji wręcz na numer przepisu. Wiedza o obowiązującym prawie może często skutkować lepszym wynikiem podczas zawodów, gdyż – jak wszyscy wiemy – nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania i stosowania.

Szkolenie będzie okazją do uporządkowania spraw związanych z licencjami sędziowskimi. Niebawem GKS umieści na stronie internetowej PZBS listę sędziów z licencjami oraz pozostałych sędziów – bez licencji. Należy przypomnieć, że do wykonywania zawodu sędziego sportowego posiadanie licencji jest conditio sine qua non. Każdy licencjonowany sędzia otrzyma w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy licencję ze zdjęciem, niezbędną od tej pory do wykonywania swoich obowiązków.

 

W imieniu zespołu

Sławek Latała