Odwołanie 01/2002-03.

 

Komisja Odwoławcza PZBS:

Jan Chodorowski (przewodniczący), Wojciech Siwiec, Jerzy Greś.

I liga, I zjazd, Starachowice, 11 października 2002.

NS – KS GÓRNIK Czechowice,

WE – MEGA-TECH GOK Bielsk,

Sędzia: Maria Tomczewska,

 

rozd. 23

ª 10

 

po partii – obie

© 7 5

 

rozdawał – S

¨ A W 6 5

 

 

§ K D W 8 5 2

 

ª 8 7 4 2

ª A K D W 6 5 3

© A D W 8 6

© K 3 2

¨ K 9

¨ 10 7 3

§ 4 3

§ -

 

ª 9

 
 

© 10 9 4

 
 

¨ D 8 4 2

 
 

§ A 10 9 7 6

 

 

–W–

–N–

–E–

S

Piotr Bizoń (GOK)

Tomasz Czajer (Górnik)

Ewa Miszewska (GOK)

Szymon Kapała (Górnik)

-

-

-

pas

1 ©

3 §

3 ª

6 §

pas

pas

6 ª

pas

pas

ktr.

pas

pas

pas

     

Wist ¨ 2, lew 11, +100 dla NS.

Decyzja sędziego: utrzymać wynik przy stole.

Oświadczenie sędziego:

Zostałam wezwana do stołu przez rozgrywającą w momencie odkrycia karty pierwszego wistu. E opisała licytację i poinformowała, że po jej zakończeniu, N (z jej strony zasłony) zawistował zakrytą kartą i zapukał w zasłonę i zamierzał ją uchylać. Po jej proteście nastąpił wist z właściwej ręki. E stwierdziła, że postępowanie N mogło być źródłem nielegalnej informacji dla S. Kontra, która “wyglądała” na kontrą Lightnera została w ten sposób zamieniona na kontrę naturalną. N oświadczył, że nie tworzy z S stałej pary i nie są umówieni na specjalne sekwencje, więc dał kontrę na jedną lewę, a partner winien zdecydować co dalej. S oświadczył, że z jego pozycji kontra nie miała żadnego specjalnego znaczenia – na pewno nie Lightnera, raczej, że partner coś ma w karcie, a wist karowy wybrał metodą eliminacji – między kierami a karami – kara lepsze, a trefl nie przechodzi.

Po konsultacji z moimi kolegami zdecydowałam się utrzymać wynik przy stole, wychodząc z założenia, że wist kierowy jest praktycznie wykluczony przez licytację.

Zastosowane przepisy: 16A.

Oświadczenie pary odwołującej się (WE):

Ogólnie przyjętym znaczeniem kontry (zakładając, że kontra nie ma specjalnych ustaleń) jest kontra Lightnera, co w konkretnym rozdaniu oznacza wist kierowy. Zachowanie N (natychmiastowy wist z niewłaściwej ręki i pukanie w zasłonę) przekazało S informację, iż N sądził, że jest wistującym. Nie posądzamy N, że przeprowadził tę akcję z premedytacją, niemniej S zdobył w sposób nielegalny informację, że kontra nie jest kontrą Lightnera nawet, jeśli istnieje wątpliwość co do znaczenia kontry N (kontra Lightnera czy kontra na jedna lewę), to przy stole wątpliwość ta została wyeliminowana. Antycypując możliwy kontrargument, że wist kierowy nie wchodzi w rachubę, załączamy kilka przykładów (na oddzielnej kartce), w których wist kierowy (nakazany kontrą Lightnera) jest obkładający, natomiast wist karowy – wypuszczający. Wnosimy o zmianę zapisu na 6 pik z kontrą swoje.

Oświadczenie przeciwników (NS):

N – Zaistniała sytuacja wyniknęła z mojej winy, ale była spowodowana ogólnym zmęczeniem spowodowanym:

1) powolną grą przy stole, która powoduje zmęczenie,

2) późną porą granego w czterech zawodników kotła.

Natomiast, moim skromnym zdaniem, w zaistniałej sytuacji ogólnie przyjętym znaczeniem jest kontra na jedną lewę.

S – Skoro spasowałem, to nie zrozumiałem partnera, że dał kontrę na jedną lewę (to jasne ponieważ ja tej lewy nie posiadam), wydaje mi się wist w karo jest dosyć oczywisty – jedyna szansa obłożenia (widziana przeze mnie) była prosta: otwieramy karo i posiadamy kontrolę w którymś starszym kolorze lub po prostu realizujemy dwa kara.

 

Komisja Odwoławcza:

Uznano protest za zasadny. W warunkach sterylnych (bez wistu z niewłaściwej ręki) w rachubę wchodzą wisty w kiery i karo. W wyniku panelu uznano wist kierowy za 85-procentowy, karowy za 15-procentowy.

 

Decyzja Komisji Odwoławczej:

Wynik rozjemczy (drugi stół 650 dla WE) +10 imp dla Mega-Tech GOK Bielsk. Wynik meczy zmieniono z -7 imp (14:16 VP) na + 16 imp (18:12).

Zastosowane przepisy: 16A, 12C3.

Kaucję zwrócono.