Odwołanie 02/2002-03.

 

Komisja Odwoławcza PZBS:

Jan Chodorowski (przewodniczący), Wojciech Siwiec, Jerzy Greś.

I liga, I zjazd, Starachowice, 11 października 2002.

NS – MOSiR 1 Zabrze,

WE – WZBS 1 Łódź,

Sędzia: Mirosław Męcik,

 

rozd. 6

ª A 9 4

 

po partii – WE

© 8 6 2

 

rozdawał – E

¨ W 10 9 6 3

 

§ 8 5

 

ª K 8 5 3

ª W 7 2

© K 10 7 4

© A D 9 5 3

¨ A 4

¨ K 7 5 2

§ W 10 6

§ 9

 

ª D 10 6

 

© W

 

¨ D 8

 

§ A K D 7 4 3 2

 

 

–W–

–N–

–E–

S

Andrzej Lućko (WZBS)

Edwin Szenkelbach (MOSiR)

Stanisław Owczarek (WZBS)

Jan Sobol (MOSiR)

-

-

2 ©

3 §

4 ©

pas

pas

pas

Wist § A, lew 10, +620 dla WE.

Decyzja sędziego: rezultat rozjemczy 4 © - 1 dla obu stron.

Zastosowane przepisy: 40A, 40E, 12C2.

Oświadczenie sędziego:

Otwarcie 2 © wyjaśniono jako dwukolorówkę 5+-5+. Wg interpretacji MPB odstępstwo od systemu, przy braku karty konwencyjnej, stanowi błędną informację. Gdyby S otrzymał pełną informację, tzn., że dopuszczalny jest skład 5-4 zapewne rozważyłby możliwość wzięcia trzech lew pikowych. W świetle uzyskanej informacji, E mógł mieć maksimum dwa piki i w tej sytuacji zagranie dziesiątki pik nie jest nieracjonalne, jeśli S chciał się utrzymać w bieżącej lewie.

 

Oświadczenie pary odwołującej się (NS):

Otwierający zrobił odstępstwo systemowe otwierając ze składem 5-4, a ponieważ powinien mieć skład 5+-5+, co przewiduje system i tak wytłumaczono przeciwnikom po obu stronach deski. Rozgrywka: as i król trefl przebity, dama kier i dwójka pik w czwartej lewie. S dołożył ilościówkę dziesiątkę pik (?), W – króla, N – asa i zagrał dziewiątkę pik (?). Naszym zdaniem, podobnie jak wielu testowanych zawodników, kontrakt został wygrany wyłącznie dzięki poczynaniom wistujących. Para WE grała w dobrej wierze, a przypadek złej informacji nie miał miejsca.

Oświadczenie przeciwników (NS):

Po stwierdzeniu, że rozgrywający ma jednego trefla oraz 5-5 w czerwonych kolorach, dołożenie dziesiątki pik przy wyjściu w pika przez rozgrywającego jest zawsze dobre. Dziesiątka pik nie jest ilościówką, tylko chęcią utrzymania się przy lewie. Ilościówka nie jest potrzebna, gdyż rozgrywający drugiego trefla przebił i było wiadomo wszystko o rozkładzie.

 

Decyzja Komisji Odwoławczej:

Utrzymanie decyzji sędziego, która była automatyczna i zgodna z przepisami PZBS, interpretowana na niekorzyść strony wykraczającej w przypadku braku karty konwencyjnej.

Zwrot kaucji tylko dlatego, że sprawa jest precedensowa. W kolejnych tego typu przypadkach odwołania będą traktowane jako bezzasadne (frywolne) i kaucja będzie ulegać przepadkowi.

Zastosowane przepisy: 40A, 40E, 12C2.