Odwołanie 03/2002-03.

 

Komisja Odwoławcza PZBS:

Jan Chodorowski (przewodniczący), Wojciech Siwiec, Jerzy Greś.

I liga, I zjazd, Starachowice, 11 października 2002.

NS – WZBS 1 Łódź,

WE – Energetyk Jaworzno,

Sędzia: Mirosław Męcik,

 

rozd. 22

ª 5

 

po partii – WE

© K D 10 3 2

 

rozdawał – E

¨ W 8 5 4

 

§ 10 7 6

 

ª A 9 8 4 3 2

ª K 6

© A 8

© W 6 5

¨ 7 6

¨ A D 10 9 3 2

§ A 9 3

§ K D

 

ª D W 10 7

 

© 9 7 4

 

¨ K

 

§ W 8 5 4 2

 

 

–W–

–N–

–E–

S

Ireneusz Kowalczyk (Energetyk)

Jerzy Michałek (WZBS)

Leszek Niemiec (Energetyk)

Grzegorz Lewaciak (WZBS)

-

-

1 ¨

pas

1 ª

pas

2 ¨

pas

3 §

pas

3 ©W

pas

3 ª

pas

3 BA

pas

pas

pas

W – wyjaśnienie:

 

E ® N – czwarty kolor,

 

W ® S – cztery kiery lub zgrupowanie honorów,

 

Wist ª D, lew 10, +630 dla WE.

Decyzja sędziego: rezultat rozjemczy 3 BA – 2, dla obu stron.

Zastosowane przepisy: 40C, 12C2.

Oświadczenie sędziego:

Wyjaśnienie odzywki 3 kier, jakie udzielił W stanowi błędną informację. Po prawidłowym tłumaczeniu – czwarty kolor – wist kierowy staje się bardzo atrakcyjny. Wyjaśnienie, jakie padło przy stole praktycznie wykluczyło wist kierowy.

 

Oświadczenie pary odwołującej się (NS):

Wytłumaczenie W nastąpiło przed pierwszym wistem. 3 kier było czwartym kolorem (to oczywiste), natomiast wytłumaczenie W było próbą opisania ręki E (niepotrzebna nadinterpretacja). Wg W ręka E winna zawierać singletona pik i cztery kiery (1462) - słabe lub wartość kierową w składzie 1363. Błędna licytacja E (nie zalicytowanie 4 pik po 3 pik) odwiodła S od wistu kierowego na rzecz pikowego. Wypuszczenie kontraktu nastąpiło więc nie na skutek błędnego wytłumaczenia W (licytował w dobrej wierze – pas na 3BA), lecz na skutek błędu licytacyjnego E. Para WE grała ze sobą po raz pierwszy, a wytłumaczenie W było teoretycznie jak najbardziej poprawne.

Oświadczenie przeciwników (NS):

Wyjaśnienie jakie otrzymałem (3 kier – naturalne lub od wartości) było zupełnie niezgodne ze znaczeniem tej odzywki (czwarty kolor). W tej sytuacji wist kierowy był zupełnie nieatrakcyjny.

 

Decyzja Komisji Odwoławczej:

Utrzymanie decyzji sędziego. Błędna informacja miała bezpośredni wpływ na wybór wistu i spowodowała stratę strony niewykraczającej.

Zastosowane przepisy: 40C, 12C2.

Orzeczono przepadek kaucji.