Odwołanie 04/2002-03.

 

Komisja Odwoławcza PZBS:

Sławomir Latała – przewodniczący, Jan Chodorowski, Jan Romański, Wojciech Siwiec.

II liga, II zjazd, Bartkowa, 17 listopada 2002.

NS – Wisła Kraków,

WE – CKiS Skawina,

Sędzia: Leszek Nowak,

 

rozd. 3

ª A 7

 

po partii – WE

© A 10 7 2

 

rozdawał – S

¨ K D 9

 

§ A 10 5 2

 

ª K D W 6 4

ª 9 5 2

© 9 8

© D 6 5 3

¨ W 10 8 6

¨ 7 4 3

§ D W

§ 8 6 4

 

ª 10 8 3

 

© K W 4

 

¨ A 5 2

 

§ K 9 7 3

 

 

–W–

–N–

–E–

S

W. Zemek

(Skawina)

W. Ilnicki

(Wisła)

T. Kluz

(Skawina)

W. Gąsowski

(Wisła)

-

-

-

pas

pas

1 BA

pas

3 BA

pas

pas

pas

pas

 

 

Wist ª 2, lew 8, +50 dla WE.

Decyzja sędziego: utrzymać wynik.

Oświadczenie sędziego:

Sposób rozgrywki zdeterminowany był przez odczytanie wistu, (co zostało opisane przez kapitana “Wisły” Kraków). Rozgrywający nie skorzystał z żadnej możliwości zorientowania się w sposobie wistu obrońców. Założył wist z czwartej najlepszej. Obrońcy wistowali trzecia/piąta. Obrońcy byli w posiadaniu kart konwencyjnych, ale do tego rozdania nie było kart na stole.

 

Oświadczenie pary odwołującej się (NS):

Przeciwnicy nie poinformowali nas przed grą, że wistują nietypowo (trzecią-piątą). Mieli jeszcze szansę poinformować o tym rozgrywającego po pierwszym wiście, lecz tego nie uczynili. Karty konwencyjnej nie mieli na stoliku. Będąc przekonany, że atak nastąpił z czwartej najlepszej, zagrałem bezpiecznie na pewne 9 lew – impasując damę kier. Po nieudanym impasie przeciwnicy nieoczekiwanie ściągnęli 4 lewy pikowe. Gdybym wiedział, że wistują trzecia/piąta, to elementarna rozgrywka byłaby prosta: as, król trefl, a jak nie spadają sekowe dama, walet, to dopiero teraz szukanie damy kier. W rzeczywistości odpadały dama, walet, więc wziąłbym “sztywne” 10 lew – tyle ile wzięto na drugim stole po ataku królem pik. Sędzia zawodów utrzymał wynik argumentując, że przecież grając inaczej mogłem wygrać.

Oświadczenie przeciwników (EW):

Opisane rozdanie było rozgrywane jako trzecie z kolei w tej połowie meczu. Wcześniej przeciwnicy też rozgrywali kontrakt 3 BA – nie interesowali się jednak naszym sposobem wistowania. Na kontrakty bezatutowej z blotek wistujemy naturalnie – wyjaśnienie przeciwników, że stosujemy wist trzecia/piąta jest nieprawdziwe! Nasz sposób wistowania jest dokładnie opisany w karcie konwencyjnej, którą obydwaj posiadaliśmy przy stoliku (nie były tylko wyłożone). Przeciwnicy nie posiadali w ogóle karty konwencyjnej! Po pierwszym wiście w rzeczonym rozdaniu rozgrywający nie zapytał o sposób wistowania, ani też nie poprosił o pokazanie karty konwencyjnej.

 

Decyzja Komisji Odwoławczej:

Orzeczono zmianę decyzji sędziego: 10 lew, +430 dla NS, -430 dla EW.

Uzasadnienie:

Komisja zwróciła uwagę na bardzo istotny aspekt – para stosująca nietypowy system licytacyjny, bądź wistowy winna w sposób szczególny zadbać o to, aby informacja o tym systemie dotarła do przeciwników. Najlepszą formą przekazania tej informacji jest przedłożenie każdemu z przeciwników karty konwencyjnej, w której na pierwszej stronie będą wyszczególnione i uwypuklone nietypowe ustalenia. Przeciwnik nie poinformowany o nietypowościach ma prawo przypuszczać, że system stosowany przez przeciwników jest typowy (tutaj: wist odmienny). Sam fakt posiadania karty konwencyjnej (bez przedłożenia jej przeciwnikowi) jest absolutnie niewystarczający.

Komisja stwierdziła, że rozbieżności w tłumaczeniu wistujących i sędziego, co do stosowania systemu wistowania przeciwko BA z blotek oraz fakty: brak karty konwencyjnej oraz blef na wiście – przemawiają na niekorzyść wistujących.

Komisja stwierdziła więc wykroczenie, uznała związek pomiędzy wykroczeniem a poniesioną stratą i orzekła j/w.

Zastosowane przepisy: 85, 40C, 75A, 12C2.

Orzeczono zwrot kaucji.