Wyliczenia stawek sędziowskich na 2003

 

 

średnie wynagrodzenie brutto za IV kwartał 2001 – 2342,00zł,

średnie wynagrodzenie brutto za I kwartał 2002 – 2155,54zł,

średnie wynagrodzenie brutto za II kwartał 2002 – 2061,95zł,

średnie wynagrodzenie brutto za III kwartał 2002 – 2287,21zł,

____________________________________________________

                                                      Średnia - 2211,68 zł,

 

podstawa do obliczania = średnie wynagrodzenie x 81,29% (ZUS i inne) czyli

2211,68 zł x 0,8129 = 1797,9

 

Wyliczenie stawek brutto ekwiwalentu sędziowskiego na 2003 rok

Przeciętna płaca za IV 2001, I-III 2002 (dane MPiPS) – 1797,9 (wskaźnik)

Lp

Rodzaj wynagrodzenia

% wskaźnika

stawka w zł

1

Wynagrodzenie sędziego głównego za sesję w turniejach szczebla centralnego

8

144

2

Wynagrodzenie sędziego pomocniczego lub (i) komputerowego za sesję w turniejach szczebla centralnego

6,4

115

3

Wynagrodzenie sędziego I lub II ligi

do 3 meczów

4

72

4-5 meczów

dod 20%

86

6-8 meczów

dod 40%

101

4

Wynagrodzenie sędziego III ligi

do 3 meczów

3

54

4-5 meczów

dod 20%

65

6-8 meczów

dod 40%

76

5

Wynagrodzenie sędziego lig niższych

do 3 meczów

2

36

4-5 meczów

dod 20%

43

6-8 meczów

dod 40%

50

(-) Zdzisław Krzemiński  (-) Włodzimierz Stobiecki
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZBS  Wiceprezes PZBS ds. Organizacji

 

 

 

 

strona sędziowska do góry strony