Stawki brutto ekwiwalentu sędziowskiego na 2005 rok. 

Lp

Rodzaj wynagrodzenia

Stawka

1

 

Wynagrodzenie sędziego głównego za sesję w turniejach szczebla centralnego

152

2

Wynagrodzenie sędziego pomocniczego lub (i) komputerowego za sesję w turniejach szczebla centralnego

122

3

Wynagrodzenie sędziego I lub II ligi

 

do 3 meczów

76

 

4-5 meczów 

91

 

6-8 meczów

106

3

Wynagrodzenie sędziego III ligi

 

do 3 meczów

57

 

4-5 meczów

68

 

6-8 meczów 

80

4

Wynagrodzenie sędziego lig niższych

 

do 3 meczów

38

 

4-5 meczów 

46

 

6-8 meczów

53

 

(-) Józef Pochroń      (-) Włodzimierz Stobiecki
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZBS  Wiceprezes PZBS 

 

 

 

 

strona sędziowska